Ústí nad Labem: Specialisté Krajské zdravotní na hrudní chirurgii si vyměnili zkušenosti s kolegy z Polska

Ústí nad Labem: Specialisté Krajské zdravotní na hrudní chirurgii si vyměnili zkušenosti s kolegy z Polska
28 / 03 / 2019

Do Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v polovině měsíce března zavítal chirurgický tým z Dolnoslezského onkologického centra z Vratislavi. Důvodem polské návštěvy byla výměna zkušeností v péči o onkochirurgické pacienty a navázání možné spolupráce.

Ireneusz Pawlak, M.D., Ph.D., lékařský ředitel Dolnoslezského onkologického centra ve Vratislavi, uvedl, že Dolnoslezské vojvodství je páté největší v Polsku se třemi miliony obyvatel, což je přes 7,5 % všech obyvatel Polska. „Každoročně je zde diagnostikováno přes 113 000 nových onkologických onemocnění zhoubnými nádory, kdy tendence má rostoucí růst. Struktura onemocnění je podobná v Polsku i České republice. Dolnoslezské centrum onkologie (DCO) je největší specializované onkologické centrum v Dolním Slezsku. Více než 52 % komplexních onkologických procedur, chirurgie, chemoterapie, imunoterapie a radioterapie, je realizováno v tomto zařízení. Ministerstvo zdravotnictví Polska zahájilo onkologický zkušební program, ve kterém je DCO koordinátorem. Cílem je zvýšení procenta pacientů v screeningových studiích, koordinace onkologické diagnostiky v regionu,  vhodná kvalifikace pro konkrétní metodu léčby se zvláštním důrazem na plánování multidisciplinárních týmů a hodnocení výsledků léčby. To umožní vytvoření koherentního systému založeného na mapách zdravotních potřeb Dolnoslezského vojvodství, založení sítě onkologických nemocnic s centralizací onkologické chirurgie a decentralizace chemoterapie a radioterapie,“ řekl Ireneusz Pawlak.

„Zavedení jednotných principů diagnostických a terapeutických postupů a rozvoj ukazatelů kvality s reorganizací rozptýlené péče do koordinovaného centra s největším klinickým vybavením a lidskými zdroji rovněž může přispět ke zlepšení výsledků přežití jak v dolnoslezském vojvodství, tak i v dalších provinciích. Z ekonomického hlediska to umožní racionální finanční řízení umožňující skutečné financování lékařských postupů určených střediskům zajišťujícím vysoce kvalitní služby. Zkušenosti získané během pilotního provozu mohou být aplikovány i mimo Dolní Slezsko, proto je výměna zkušeností pro dobro našich pacientů neocenitelná,“ doplnil Ireneusz Pawlak.

Krajská zdravotní, a. s., má v ústecké Masarykově nemocnici centrum vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče (POCH), které je jedním z osmi ustavených v České republice a je zdravotnickým pracovištěm spádovým nejen pro Ústecký kraj, ale také pro sousedící Karlovarský kraj a Liberecký kraj. „V Masarykově nemocnici provedeme ročně 120 až 130 anatomických plicních resekcí, což je dvakrát více než požaduje Ministerstvo zdravotnictví České republiky pro vysoce specializovaná centra pneumoonkochirurgické péče. Většina pacientů na naše pracoviště přichází z plicních středisek našeho a okolních krajů, z plicních lůžkových oddělení, především pak z plicního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, které díky svojí vysoké specializaci tvoří spolu s oddělením hrudní chirurgie centrum vysoce specializované odborné péče,“ uvedl MUDr. Ivan Staněk, MBA, primář Oddělení hrudní chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., který byl zároveň v době ustavení vedoucím ústeckého centra pneumoonkochirurgické péče.

Návštěva rovněž využila prohlídky nemocnice od operačních sálů, přes jednotky intenzivní péče až po standardní lůžkové pokoje. Důvodem kromě zdravotnické péče byla také skutečnost, že ve Vratislavi je plánována výstavba nové moderní nemocnice.  Odborníky z Polska zaujalo uspořádání ústeckých zdravotnických pracovišť, tak aby byl zajištěn nejvyšší komfort pro pacienta při absolvování jednotlivých částí zdravotnické péče.

Zdroj: kzcr.eu/Petr Sochůrek