Ústí nad Labem: Přístroj na odsávání sekretu z dýchacích cest usnadní vykašlávání malým pacientům Krajská zdravotní

25 / 07 / 2016

Přístrojem „Cought Assist“ na odsávání sekretu z dýchacích cest u dětí, které nedokáží efektivně vykašlávat, nově disponují zdravotníci Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Takzvaného „kašlacího asistenta“ pro malé pacienty pořídila Krajská zdravotní, a. s., z daru od Nadace ČEZ, který obdržela v rámci tradiční charitativní akce „Krása pomáhá dětem“.

„Letošní ročník charitativní akce „Krása Pomáhá dětem“, ve prospěch nemocných dětí léčících se v Krajské zdravotní, přinesl celkem 450 tisíc korun.  Do ústecké Masarykovy nemocnice putovalo 350 tisíc Kč, za což patří velký dík Nadaci ČEZ, která přispěla částkou 150 tisíc korun, z nichž jsme pořídili přístroj „Cought Assist“ v hodnotě 128 012 Kč včetně DPH. Zbylé peníze pomohly k dovybavení dětského pavilonu, jehož část prošla v loňském roce první fází zásadní rekonstrukce. Velké poděkování rovněž patří naší kolegyni a organizátorce charitativní akce „Krása pomáhá dětem“ Lence Kocmanové Taussigové, že tuto akci již pojedenácté zorganizovala a těšíme se na ročník dvanáctý,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala a dodal: „Zbylých sto tisíc Kč z celkové letošní částky získalo dětské a dorostové oddělení teplické nemocnice na dovybavení pokojů pro dětské pacienty s doprovodem a pro novorozeneckou stanici.“

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice, rovněž poděkoval za finanční dar pro dětskou kliniku. „Jsem hrdý, že jsme vám mohli při dnešním slavnostním poděkování ukázat naši jednodenní pediatrii, která vyrostla v loňském roce v rámci první fáze zásadní rekonstrukce dětského pavilonu tady v ústecké Masarykově nemocnici. Věřím, že spolupráce mezi Nadací ČEZ a charitativní akcí „Krása pomáhá dětem“ bude i nadále pokračovat. Děkujeme moc,“ řekl MUDr. Josef Liehne.

Mgr. Soňa Holingerová, zástupkyně Nadace ČEZ a manažerka komunikace Skupiny ČEZ, uvedla, že s charitativní akcí „Krása pomáhá dětem“ spolupracují od samého počátku. Pomáhat nemocnici, zejména těm nejmenším pacientům, je stále potřeba. Veliké díky patří především zdravotníkům za jejich práci a péči, ale také Lence Kocmanové Taussigové za organizaci akce „Krása pomáhá dětem“, která finančními prostředky v léčbě dětí pomáhá,“ uvedla Mgr. Soňa Holingerová.

„Akci „Krása pomáhá dětem“ ve prospěch dětí hospitalizovaných v nemocnici jsem se rozhodla uspořádat téměř dva roky po soutěži krásy. Neustále jsem se zúčastňovala charitativních projektů a v Ústí nad Labem se žádná módní charitativní přehlídka nekonala. Každý rok mám radost z toho, že se mi podařilo někomu pomoci,“ uvedla Ing. Lenka Kocmanová Taussigová, Miss sympatie ČR 2002.

MUDr. Adam Cipra, lékař Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., všem přítomným vysvětlil, jak přístroj „Cought Assist“ na podporu uvolnění sekretu z dýchacích cest u dětí pracuje. „Jedná se o takzvaného „kašlacího asistenta“, který jednoduchým způsobem asistovaného nádechu a výdechu umožní zlepšení odsátí hlenu z dýchacích cest. Používá se zejména u neurologicky nemocných pacientů, kteří trpí svalovou slabostí a v jejím důsledku nedostatečnou silou kašle. Také u dětí napojených na ventilátor, které mají v řízeném umělém spánku sníženou schopnost kašlat a je nutné jim usnadnit odhlenění. Díky přístroji se snižuje doba jejich hospitalizace a léčení,“ dodal MUDr. Adam Cipra.

logo-kz