Ústí nad Labem: Krajská zdravotní získala akreditaci na povinné předatestační kurzy pro lékaře

06 / 03 / 2017

Akreditaci na povinné předatestační kurzy pro lékaře, na lékařskou první pomoc a radiační ochranu, získala Krajská zdravotní, a. s. Pilotní projekt byl spuštěn v listopadu a prosinci loňského roku.logo-kz_male

Náměstek pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a. s., Ing. Vojtěch Krump uvedl, že realizace těchto kurzů byla koordinována s radiodiagnostickým oddělením, Klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, p. o.

„Flexibilní zajištění, kvalita lektorů a především samotná možnost kurzy splnit v rámci Krajské zdravotní, a. s., tvoří soubor faktorů, které napomáhají zvyšovat standard procesu vzdělávání lékařských pracovníků nejen v rámci regionu. Z pozitivních referencí rovněž vyplynula potřeba navýšení počtu předatestačních kurzů v letošním roce,“ dodal Ing. Vojtěch Krump.