Ústí nad Labem: Krajská zdravotní uspořádala konferenci informačních zdrojů a knihovnictví

04 / 11 / 2016

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s.,  uspořádal ve spolupráci s Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků "1. Krajskou konferenci informačních zdrojů a knihovnictví". Záštitu nad akcí, která se uskutečnila ve čtvrtek 3. listopadu 2016 v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák. logo-kz

Konferenci zahájil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. "Jsem rád, že mohu být osobně přítomen zakládajícímu ročníku této konference, která se do budoucna jistě stane tradicí. Vždyť informační zdroje a knihovnictví ke Krajské zdravotní, jako k největšímu poskytovateli zdravotní péče v regionu, neodmyslitelně patří. Spolu s náměstkem pro řízení lidských zdrojů, Ing. Vojtěchem Krumpem, jsme přišli podpořit tuto konferenci nejen k oživení Střediska lékařské knihovny, ale i k prezentaci Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní a aktivit s ním spojených," řekl Ing. Petr Fiala.

Účastníci konference se v deseti přednáškách mimo jiné seznámili, kromě Střediska lékařské knihovny Krajské zdravotní, a. s., také s činností Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, která je oficiálním partnerem Střediska lékařské knihovny, a Vědecké knihovny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Mezi přednášejícími byli i pracovníci Národní lékařské knihovny, Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Památníku národního písemnictví.

Odbornými garanty konference  byli, prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., a Bc. Martin Černý, MSc., vedoucí Střediska lékařské knihovny Krajské zdravotní, a. s.

"Uspořádali jsme knihovnickou konferenci především kvůli mezioborové spolupráci, posílení regionálních vazeb mezi vzdělávacími institucemi a v neposlední řadě také z důvodu prezentace Střediska lékařské knihovny Krajské zdravotní, a. s., a jeho vlastní činnosti. Program odpovídal našemu záměru - popularizovat knihovnictví a nejrůznější knihovnické služby a také poskytnout klientům knihoven odborné poradenství na poli elektronických informačních zdrojů a podobně. Domnívám se, že konference byla úspěšná a otevřela nám cestu k efektivnímu zlepšování vzájemné spolupráce," zhodnotil akci Bc. Martin Černý, MSc.

O Středisku lékařské knihovny Krajské zdravotní, a. s.
Součástí Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., je odborná knihovna se specializovaným fondem. Středisko lékařské knihovny Krajské zdravotní, a. s., patří k největším zdrojům lékařských a zdravotnických informací v Ústeckém kraji. Sídlí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a má pobočky v odštěpných závodech regionu - v Děčíně a Mostě. V Teplicích a Chomutově jsou služby interním uživatelům poskytovány prostřednictvím podatelen nebo přímo centrální knihovnou v Ústí nad Labem.

Služby Střediska lékařské knihovny jsou pro všechny zaměstnance Krajské zdravotní poskytovány bezplatně, jako podpora k jejich zákonnému i individuálnímu celoživotnímu vzdělávání, a v rámci veřejných knihovnických a informačních služeb jsou nabízeny i externím uživatelům - studentům i pedagogům Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, středních a vyšších odborných zdravotnických škol, odborníkům Zdravotního ústavu, EUC Kliniky Ústí nad Labem, Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, společnosti Doctus, s. r. o., privátním lékařům, odborné zdravotnické veřejnosti  a všem  zájemcům o zdravotnické informace.
Středisko lékařské knihovny Krajské knihovny, a. s., spolupracuje s mnoha knihovnami v celé České republice  i ve Slovenské republice. Pro externí  skupiny uživatelů je  podle cenových kalkulací Krajské zdravotní, a. s., stanoven roční poplatek a poplatky za nadstandardní služby. Služby mohou po dohodě být poskytovány i na základě individuální smlouvy uzavřené mezi libovolnou institucí a Krajskou zdravotní, a. s.

Zdroj: kzcr.eu