Ústí nad Labem: Krajská zdravotní testuje na koronavirus již i ve své mostecké laboratoři, mění způsob třídění příchozích do nemocnic a stěhuje odběrová místa

Ústí nad Labem: Krajská zdravotní testuje na koronavirus již i ve své mostecké laboratoři, mění způsob třídění příchozích do nemocnic a stěhuje odběrová místa
30 / 04 / 2020

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) začíná v souladu s výzvou Ministerstva zdravotnictví České republiky postupně obnovovat standardní chod svých nemocnic. KZ po laboratoři v ústecké Masarykově nemocnici zahájila testování vzorků na nový koronavirus i v nemocnici v Mostě, mění způsob třídění příchozích do svých nemocnic a v areálech stěhuje odběrová místa do budov.

Neustále se zvyšující požadavky na počet laboratorních vyšetření a na zkrácení času od odebrání vzorku po jeho vyhodnocení přivedly největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji velmi rychle k vlastnímu provádění testů. Státní zdravotní ústav schválil žádost KZ o povolení provádět testy a od 1. dubna v ní funguje v pořadí 76. laboratoř v České republice, oficiálně vyhodnocující testy na nákazu SARS-CoV-2. Realizaci vyšetřování zajišťují společnými silami oddělení klinické mikrobiologie a oddělení klinické biochemie ústecké nemocnice s průměrným počtem 150 zpracovaných a vyhodnocených vzorků denně.

 

„Krajská zdravotní, a. s., požádala Státní zdravotní ústav o povolení provádět testování také pro laboratoř klinické mikrobiologie ve své mostecké nemocnici. Povolení pracoviště získalo v úterý 28. dubna a okamžitě začalo vzorky z odběrů zpracovávat a vyhodnocovat,“ informoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ. „Za možnost využívat další kapacity pro testy na onemocnění COVID-19 jsme velmi rádi. Děkuji všem, kdo v nemocnicích Krajské zdravotní pracují již celou řadu týdnů v první linii. Zaslouží si za způsob, jakým si plní své povinnosti v dnes ještě více než dřív sledovaném segmentu zdravotnictví, skutečně velké uznání,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák.

 

„Opatření umožní zdravotníkům ve všech pěti našich nemocnicích navrátit se k dosud omezené plánované operativě a přiblížit se poskytování veškeré ambulantní péče v běžném rozsahu. Krajská zdravotní tak reaguje na doporučení ministerstva a aktuální příznivý vývoje epidemiologické situace v České republice a v Ústeckém kraji. Jsme rádi, že můžeme pacientům opět poskytovat zdravotní péči v co nejširším portfoliu, které nám současný stav v době pandemie umožnuje,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

 

„Musíme umožnit pacientům vstup do nemocnic tak, abychom mohli poskytovat zdravotní péči všem, pro něž nám to zavedená opatření nařízená orgány veřejného zdraví neumožňovala. Díky uvolnění kapacity plánované péče a výkonů jsme v minulých týdnech mohli posilovat místa pro třídění pacientů přicházejících do našich nemocnic, odběrová místa pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19, postupně zřizovaná od 19. března, a také emergency a infekční oddělení. Situace je ale jiná než před měsícem,“ upozornil MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

 

S platností od pátku 1. května 2020 z důvodu zajišťování navyšujícího objemu zdravotní péče a zlepšení průchodu pacientů do zdravotnických zařízení KZ mění ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově organizaci třídění pacientů, kteří budou do nemocnic přicházet. Triáž bude probíhat podle platného „Algoritmu péče o nemocné s podezřením/průkazem onemocnění COVID-19 v Ústeckém kraji“, jehož účinnost schválila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje od 27. dubna 2020.

 

Pacienti již nebudou přicházet na jednotlivá oddělení respektive ambulance přes centrální triážové body/stany a nově vyplní na místě čestné prohlášení formou dotazníku. Na základě jeho vyhodnocení příslušný zdravotnický pracovník rozhodne, zda pacient může pokračovat s obdrženým potvrzením – kartou k lékaři, či vykazuje známky podezření na COVID-19 a dále postupuje podle platného algoritmu.

 

Rovněž s platností od pátku 1. května 2020 zahajuje KZ provoz odběrových míst v budovách nemocnic. Nová místa odběru budou v provozu každodenně v čase 8.00 – 12.00 hodin. Doposud, od 19. března 2020, zdravotníci odběry uskutečňovali ve stanech a buňkách v areálech nemocnic.

 

Přehled odběrových míst testování na koronavirus od 1. 5. 2020:

 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: Pavilon D1

Nemocnice Děčín, o. z.: Pavilon H

Nemocnice Teplice, o. z.: Pavilon J (bývalá ambulance dětského oddělení)

Nemocnice Most, o. z.: Pavilon F (2. nadzemní podlaží)

Nemocnice Chomutov, o. z.: Pavilon A (bývalé platební místo u hlavní vrátnice)

 

Tagy článku