ÚSTÍ NAD LABEM: Krajská zdravotní si připomněla Světový den boje proti mozkové mrtvici

ÚSTÍ NAD LABEM: Krajská zdravotní si připomněla Světový den boje proti mozkové mrtvici
foto: kzcr.cz/Snímek mozku
16 / 05 / 2020

Krajská zdravotní, a. s., si na svých zdravotnických pracovištích – Komplexním cerebrovaskulárním centru v ústecké Masarykově nemocnici a iktových centrech v děčínské, teplické a chomutovské nemocnici – připomněla Světový den boje proti mozkové mrtvici, který každoročně připadá na datum 15. května. Tento den stanovila Evropská iniciativa pro cévní mozkovou příhodu se zaměřením na otázku, jak zmírnit příčinu cévních mozkových příhod a zvýšení prevence proti ní.

Ke třem základním příznakům cévní mozkové příhody patří pokles koutku, ochrnutí končetin a porucha řeči. „Největším soupeřem v boji s cévní mozkovou příhodou je čas. Proto je při vzniku příznaků nezbytné nečekat, nebát se a vždy ihned zavolat záchrannou službu na telefonu 155 popřípadě 112,“ uvedl MUDr. Ing. David Černík, MBA, Ph.D., vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je jedním z 15 center v České republice poskytujících nejvýše specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce neurologického oddělení, radiologické kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, rehabilitačního oddělení a v neposlední řadě Emergency. Zdravotnické pracoviště zajišťuje na poli cerebrovaskulární problematiky plnou škálu intervenčních i operačních postupů a úzce spolupracuje se všemi iktovými centry Krajské zdravotní, a. s., kterými disponuje ve všech svých nemocnicích, vyjma Mostu.

 

V mostecké nemocnici vše směřuje k zahájení činnosti iktového centra

 

„V mostecké nemocnici příprava iktového centra právě probíhá a termín ukončení realizace přípravy je stanoven do 31. 7. 2020,“ informoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

 

Žádost o udělení statutu centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem bude podána bezodkladně po zveřejnění příslušného Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR. Zřízení iktového centra v mostecké nemocnici je žádoucí z hlediska zajištění lepší zdravotní péče pro region Mostecka a Lounska, zkrácení dojezdových časů a potažmo včasnější zahájení léčby pacientů. Čas hraje zásadní roli v léčbě cévních mozkových příhod, především ischemických, protože s každou minutou prodlení se snižuje šance na uzdravení pacienta bez následků. V prvním pololetí roku 2019 bylo v Nemocnici Most, o. z., dokončeno oddělení lůžkové rehabilitace, které má nyní 29 nových lůžek. Zajištění lůžkové rehabilitační péče bylo nezbytnou podmínkou vzniku iktového centra, která byla tímto krokem splněna.

Tagy článku