Ústí nad Labem: Krajská zdravotní představila Lithiatické centrum a nový přístroj – extrakorporální lithotryptor

27 / 08 / 2016

Krajská zdravotní, a. s., představila v pátek 26. 8. 2016  Lithiatické centrum při Klinice urologie a robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (KURCH). Centrum využívá pro léčbu kamenů v ledvinách a močovodu nový přístroj – extrakorporální lithotryptor. Ústecké pracoviště je první v republice, které moderní přístroj od firmy Siemens získalo.

Lithiatické centrum je komplexním pracovištěm, tzn., že pokud je pacientovi diagnostikován tzv. „kámen“, dokáží lékařští specialisté provést kompletní ošetření. Pracoviště je tudíž vybaveno pro tento účel veškerou potřebnou technikou, má pneumatické i ultrazvukové drtiče ledvinových kamenů, nově i laser na drcení kamenů.

Jedna z využívaných léčebných metod je prováděna právě pomocí extrakorporálního lithotryptoru. Léčba pacientů s kameny v ledvinách i v močovodu se uskutečňuje cestou jednodenní chirurgie. Pacient ráno přijde, týž den se provede výkon a je-li vše v pořádku, odchází v odpoledních hodinách domů. Další kontrole se podrobuje ambulantně za dva až tři týdny, kdy lékař zkontroluje, jestli je kámen rozdrcený a zda jej tělo samo vyloučilo nebo je případně nutné použít ještě nějakou další metodu.

„V loňském roce jsme představili jako špičku robotický systém da Vinci čtvrté generace, první v České republice, a nyní vám můžeme ukázat další přístroj, který máme také jako první v Česku. Lithotryptor od firmy Siemens, který nahrazuje celé desetiletí sloužící přístroj jiné značky, jsme pořídili z vlastních zdrojů, a to včetně pozáručního servisu na dobu pěti let. Cena za přístroj činila 6 376 700 Kč, za pozáruční servis 2 541 000 Kč. Krajská zdravotní tak za nový extrakorporální lithotryptor zaplatila celkem 8 917 700 Kč, včetně DPH. V Ústeckém kraji má Krajská zdravotní kromě Ústí nad Labem přístroj pracující na stejném principu i v mostecké nemocnici a má ho ještě Městská nemocnice v Litoměřicích,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Jsem rád, že na Klinice urologie a robotické chirurgie můžeme prezentovat vedle robotického systému da Vinci Xi další špičkovou zdravotnickou techniku, a to vysoce technologicky vyspělý extrakorporální lithotryptor. Lithiatické centrum je významné nejen pro ústeckou Masarykovu nemocnici, ale i pro léčbu pacientů ze spádové oblasti Děčínska a Teplicka. Do budoucna chystáme obměnu lithotryptoru i v nemocnici v Mostě,“ připojil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Josef Liehne je nejen ředitelem zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ale také primářem oddělení jednodenní chirurgie (JEPL), v jehož prostorách se Lithiatické centrum nachází. „JEPL znamená Jednodenní péče na lůžku a oddělení vzniklo v roce 2011 jako multioborové, první svého druhu v České republice. Jednodenní chirurgie je trend, který, domnívám se, je potřeba v tomto rozsahu vybudovat i v našich dalších nemocnicích. Když jsem před třiceti lety začínal coby urolog, vyndání kamenů nebyla jednoduchá operace a pacient po ní zůstával v nemocnici deset dní. Dnes lékař přiloží sondu, kámen se rozpadne v prach a není-li žádná komplikace, pacient odpoledne odchází domů,“ vysvětlil MUDr. Josef Liehne.

Nový extrakorporální lithotryptor Siemens Modularis Uro II je přístroj pracující na elektrohydraulickém principu. Extrakorporální znamená, že pacient podstupuje léčbu ledvinového kamene bez jakéhokoliv řezu či vpichu. Pouze leží namembráně, která do jeho těla pouští energii a ta se koncentruje do jednoho místa. Kámen se následně rozpadne na drobný písek a pacient tyto fragmenty sám z těla močovou soustavou vyloučí. „Současný přístroj je silnější než ten, který mělo Lithiatické centrum dosud – jinými slovy, produkuje více energie a procento léčby kamenů je tím pádem vyšší. Pro pacienta je nová léčba komfortnější, protože dříve musel zákrok na přístroji podstoupit dvakrát až třikrát, zatímco nyní stačí většinou pouze jedna návštěva,“ podtrhl jednu z hlavních výhod nového přístroje zástupce přednosty KURCH MUDr. Marek Broul, Ph.D., FECSM. Dodal, že denně absolvují výkon na extrakorporálním lithotryptoru čtyři pacienti a přístroj je v permanenci pět dní v týdnu.

logo-kz