Ústí nad Labem: Krajská zdravotní nabízí stipendia studentům medicíny a dalších zdravotnických oborů

13 / 10 / 2016

Krajská zdravotní, a. s., nabízí studentům medicínských oborů možnost zapojení do stipendijního programu  prostřednictvím svého nadačního fondu. V rámci stipendia mohou studenti získat 7 000 Kč měsíčně na úhradu nákladů, spojených se studiem na vysoké škole. Ve spojení se stipendiem ve výši 5 000 Kč od Ústeckého kraje tak studenti mohou získat celkem 12 000 Kč měsíčně, resp. 120 tisíc na akademický rok.

Stipendijní program pro akademický rok 2016/2017 vyhlásil předseda správní rady Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., pro studenty čtvrtého a vyšších ročníků vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař a farmaceut. Pro studenty druhého a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia také v oborech radiologický asistent, všeobecná sestra, fyzioterapeut a zdravotnický záchranář a pro studenty čtvrtého ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru zdravotnický asistent. Stipendijní program úspěšně funguje již od roku 2008 a do pěti nemocnic Krajské zdravotní, a. s., přivedl řadu mladých lékařů.

„Již druhý akademický rok mají ti zájemci z řad studentů, kteří uspějí s žádostí o stipendium také u Ústeckého kraje, možnost získat až dvanáctitisícovou měsíční podporu. Že jde o velice zajímavou finanční pomoc pro období náročného studia, ukázal zájem studentů v minulém roce, kdy se jich o stipendium ucházelo přes 50. Zájem o stipendijní podporu se závazkem dalšího profesního působení v našich nemocnicích proto očekávám i v roce letošním,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Během akademického roku 2015/2016 se do stipendijního programu Krajské zdravotní, a. s., přihlásilo 52 studentů, se 48 byla uzavřena smlouva. Pro akademický rok 2016/2017 se mohou studenti hlásit do 21. 10. 2016.

Žádost o stipendium musí být podána v termínu určeném výzvou na adresu: Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, odbor personální, 401 13 Ústí nad Labem. Obálka by měla být označena „Stipendium“. Veškeré informace spolu se žádostí o stipendium, směrnicí a smlouvou zájemci naleznou na internetových stránkách Krajské zdravotní, a. s.

//www.kzcr.eu/nadacni-fond/default.aspx