Ústí nad Labem: Krajská zdravotní má již devátou kliniku v ústecké Masarykově nemocnici

Ústí nad Labem: Krajská zdravotní má již devátou kliniku v ústecké Masarykově nemocnici
04 / 09 / 2017

Krajskou zdravotní, a. s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje od pondělí 4. září 2017 devět klinik. Nově k současným osmi klinickým pracovištím přibyla Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

 

Spolupráce Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustaveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. O pět let později k nim přibyla gynekologicko-porodnická klinika a rok na to dalších pět klinik - dětská, oční, úrazové chirurgie, urologie a robotické chirurgie a anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. 

 

"Vedením kliniky je pověřen MUDr. Karel Sláma, Ph.D., který převzal primariát po svém otci, emeritním primáři MUDr. Karlu Slámovi. Ten svou vynikající prací posunul ORL v Masarykově nemocnici na úroveň fakultních nemocnic. V tradici,  kterou pořádáním celostátní odborné konference založil a jíž 23 let předsedal, jeho syn také pokračuje. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku se statutem krajského pracoviště pro 1,5 milionu obyvatel bude i nadále zajišťovat jak specializovaná ambulantní vyšetření, tak operační zákroky," přiblížil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

 

"Krajská zdravotní společně s univerzitou usiluje o to, aby se ústecká Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí. Referendum, které jsme společně s Ústeckým krajem před dvěma lety podepsali, nás zavazuje, abychom usilovali dál v první etapě zde získat detašované pracoviště lékařské fakulty v Plzni, která je součástí pražské Karlovy Univerzity. Opravňuje nás k tomu slova ministrů zdravotnictví Němečka i Ludvíka, kteří při návštěvě Masarykovy nemocnice konstatovali, že má úroveň fakultní nemocnice," připomněl Ing. Jiří Novák s tím, že Krajská zdravotní vítá záměr UJEP postavit nové budovy pro Fakultu zdravotnických studií a je připravena poskytnout pozemky přímo v prostorách Masarykovy nemocnice.

 

Dodal také, že se Krajská zdravotní, a. s., snaží pro Masarykovu nemocnici získat statut komplexního kardiovaskulárního centra a že představenstvo společnosti rozhodlo o dostavbě nemocnice podle původního projektu, v němž je zahrnuto vybudování operačních sálů pro kardiochirurgii, kde právě probíhá výběrové řízení na projektovou dokumentaci na dostavbu.

 

"Děkuji vedení univerzity za spolupráci při ustavení kliniky, děkuji primáři MUDr. Karlu Slámovi, Ph.D., všem lékařům, sestrám, pomocnému personálu za příkladnou práci,"  řekl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

 

K poděkování se připojil náměstek hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislav Rybák: "Chci poděkovat celému kolektivu ORL a především poblahopřát emeritnímu primáři MUDr. Karlu Slámovi, který působil v čele oddělení 24 let, k dosažení jednoho z jeho životních cílů, jímž jistě vznik kliniky byl. Chtěl bych také ocenit spolupráci, kterou má UJEP s Krajskou zdravotní, kdy společně s Ústeckým krajem se snažíme, aby celá Krajská zdravotní a především Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, jako její vlajková loď, poskytovala špičkovou zdravotní péči občanům celého Ústeckého kraje a v některých případech i z jiných krajů." 

 

Rektor univerzity RNDr. Martin Balej, Ph.D., mimo jiné informoval o dosavadních a nejbližších chystaných krocích v přípravě výstavby objektů fakulty v areálu ústecké nemocnice. "Bereme to skutečně velmi vážně. Do této chvíle jsme během asi jednoho rok činnosti získali zhruba miliardu finančních prostředků z evropských fondů. Věřím, že to povede k větší akceleraci spolupráce a provázanosti. A podpora Ústeckého kraje je letos v takové intenzivní míře, ve které historicky nikdy nebyla. Směřujeme ji do přípravy zdravotnického personálu, studentů na Fakultě zdravotnických studií," řekl RNDr. Martin Balej, Ph.D.

 

Kliniky v Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., mají stěžejní důležitost rovněž pro Fakultu zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem. "Jako zdravotnická fakulta usilujeme o to, aby se Masarykova nemocnice stala fakultní nemocnicí.  To, zatím, bohužel, není podle současné legislativy možné, a proto jdeme cestou postupného ustanovování klinik," uvedl doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan fakulty.

 

MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., poděkoval všem zaměstnancům oddělení a nyní již kliniky, ale i předcházejícím přednostům, bez jejichž práce by při současné nedostatku ORL pracovišť v kraji dnes nebyla na tak vynikající úrovni. Primář MUDr. Karel Sláma, Ph.D., poté v prezentaci přiblížil historii oddělení ORL v ústecké nemocnici, její milníky a osobnosti. 

 

ORL a chirurgie hlavy a krku v Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.:

 

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se statutem krajského pracoviště jako spádového pro 1,5 milionu obyvatel, zajišťovalo jak specializovaná ambulantní vyšetření, tak operační zákroky v oblasti hlavy a krku, lékaři, sestry a další zdravotnický personál pečoval o hospitalizované pacienty, pro něž měl k dispozici 16 lůžek. Provádělo také konziliární vyšetření pacientů ležících na jiných oddělení nemocnice, případně odeslaných z jiných odborných ambulancí a zajišťovalo ORL pohotovostní službu. Ustavením kliniky se jeho úkoly nijak nemění.

 

Vybavení specializované ORL ambulance umožňuje vyšetření sluchu (audiometrie, tympanometrie, otoakustické emise u dětí), dále vyšetření poruchy rovnováhy, poruchy hlasu, zdejší specialisté  dispenzarizují onkologické pacienty, provádějí také preventivní prohlídky a v rámci ambulantního ošetření i chirurgické výkony (vyřezávání různých kožních lézí, např. bazaliomů, bradavic, odstraňování atheromů, drobných uzlin, lipomů, hemangiomů, pih, mateřských znamének atd.).

 

Z operačních výkonů provádějí zejména onkologické operace, jako  např. totální laryngektomii (odstranění hrtanu pro nádorové onemocnění), blokové krční disekce (odstranění metastaticky  postižených uzlin na krku), robotické odstraňování kořene jazyka při jeho nádorech, dále odstraňují částečně nebo úplně nádorově postižené slinné žlázy a uzliny. Operačně řeší taktéž nádory postihující krční mandle a nosohltan. Mezi další prováděné výkony patří endoskopické nebo mikroskopické zákroky v oblasti nosu a vedlejších nosních dutin při jejich chronických zánětech a polypech (tzv. FES zákrok). Specialisté ORL ve spolupráci s očními lékaři operačně zprůchodňují slzné cesty (tzv. DCRS). Odstraňují také polypy, uzlíky a další afekce na hlasivkách. Další spektrum operačních výkonů zahrnuje zákroky v oblasti uší. Zejména jde o sanační operace při chronických zánětech středouší, dále náhrady bubínku při jeho postižení (tzv. myringoplastika), aplikaci tubiček ke zprůchodnění středouší (tzv. s tipuly a L-T tuby).

 

Od ledna roku 2012 byla otevřena foniatrická ambulance, zabývající se poruchami řeči a sluchu. Odborníci se zde věnují i diagnostice a léčbě tzv. Sleep apnoe syndromu (syndrom dechových pauz během spánku projevující se zejména chrápáním). Mezi další prováděné výkony patří roboticky asistované zákroky systémem Da Vinci (např. zmenšování kořene jazyka při jeho zbytnění nebo nádorovém postižení). Pomocí moderní endoskopické věže zde provádějí zákroky na nosu a vedlejších nosních dutinách. Věnují se i dětské ORL problematice, např. odstraňování krčních a nosních mandlí, zmenšování krčních mandlí, sanační zákroky uší, plastiky boltců atd. 

 

Lůžkové oddělení a ambulance ORL jsou vybaveny vyšetřovacími jednotkami UNIT ATMOS, OTOREAD k vyšetření akustických emisí u dětí, CELOM + monitorem k vyšetření Sleep apnoe, operačními mikroskopy, ušními frézami, myčkou na fibroskopy, Shaverem a dalšími přístroji.

 

V roce 2016 se dočkaly modernizace v přízemí pavilonu D1 prostory otorinolaryngologických ambulancí. Rekonstrukcemi chodby a ordinací v přízemí nemocničního pavilonu vzniklo příjemné prostředí jak pro pacienty, tak pro lékaře. Požadavky na moderní pracoviště 21. století splňuje i nově pořízená audiometrická komora. 

 

Již třetí desetiletí mají čeští specialisté z oboru otorinolaryngologie spjato Ústí nad Labem s podzimní celostátní odbornou konferencí, která se v posledních letech koná v krásném prostředí zámečku Větruše. Třiadvacet let akci organizoval dlouholetý primář oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Karel Sláma. Jako projev uznání jeho práce nese konference od roku 2015, na návrh předsedy České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, název "Slámův den". V tradici, kterou MUDr. Karel Sláma starší založil, pokračuje jeho syn MUDr. Karel Sláma, Ph.D., nyní pověřený vedením nově ustavené  Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Je zároveň odborným garantem konference, jež se koná pod hlavičkou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP letos již po čtyřiadvacáté, tentokrát ve dnech 12. - 13. října jako "Německo-české ORL dny - Slámův den".