Ústí nad Labem: Krajská zdravotní drží pozitivní trend hospodaření

16 / 08 / 2016

logo-kz_male

Výsledky hospodaření Krajské zdravotní, a. s., za první pololetí roku 2016 vykazují pozitivní trend hospodaření, který drží největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji. Dozorčí radu Krajské zdravotní, a. s., o tom informovali na jednání dne 15. 8. 2016 předseda představenstva Ing. Jiří Novák spolu s generálním ředitelem Ing. Petrem Fialou. Současně také Ing. Novák informoval o rozhodnutí představenstva společnosti navýšit objem finančních prostředků na motivační program pro zdravotnická oddělení na rok 2016 o 20 % oproti roku 2015.

„Čísla jasně dokazují, že Krajská zdravotní potvrzuje své místo mezi úspěšnými firmami v rámci České republiky. Jsem velmi rád, že po dosažení zlepšeného hospodářského výsledku v předloňském roce se ziskem 21,7 milionu korun a 15milionovým kladným výsledkem po zdanění za rok 2015 můžeme konstatovat dobrý ekonomický výsledek i po hodnocení pololetí 2016,“ oceňuje pozitivní ekonomický vývoj společnosti,  „kterého dosáhla nejen Krajská zdravotní jako celek, ale i každá z jejích pěti nemocnic,“ Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Pololetním výsledkem je zisk ve výši 19,67 milionu korun, tedy je o 3,7 milionu korun vyšší oproti plánovanému, což spolu s dalšími úsporami zejména v oblasti realizací veřejných zakázek představenstvu společnosti umožnilo navýšit ve srovnání s loňským rokem objem finančních prostředků na motivační program pro zdravotnická oddělení o 20 %. Hlavním cílem pro Krajskou zdravotní je udržení ekonomické stability společnosti a další investice podporující její rozvoj při důsledném využívání dotačních titulů,“ uvedl Ing. Jiří Novák.

logo-kz