Ústecký radiologický den přilákal na výletní zámeček Větruše desítky lékařů z regionu

28 / 04 / 2017

V prostorách výletního zámečku Větruše proběhl počátkem dubna 2017 již šestý ročník Ústeckého radiologického dne, který se letos konal pod záštitou předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka. Konference byla tematicky zaměřena na diagnostiku chorob zažívacího traktu. Své příspěvky přednesli lékařští odborníci z pořádajícího ústeckého radiodiagnostického oddělení, ale i z oddělení rehabilitačního, gastroenterologického, z oddělení nukleární medicíny a hrudní chirurgie, do programu přispěl i přednášející z radiodiagnostického oddělení mostecké nemocnice.

Konferenci každoročně pořádá Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Jedná se o nelůžkové oddělení, které poskytuje základní a specializovanou diagnostiku a terapeutickou péči v rozsahu koncepce oboru pacientům Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Ústeckého kraje, dále pak podle potřeby i z jiných oblastí České republiky.

„Vedení Krajské zdravotní věnuje potřebě vytváření kvalitního zázemí pro pacienty velkou pozornost. Ruku v ruce s postupnou rekonstrukcí oddělení ve všech pěti nemocnicích jde i obnova a pořizování nového přístrojového vybavení. V oblasti poskytování zdravotní péče patří mezi strategické úkoly, které před vedením společnosti stojí, i umístění magnetických rezonancí v každé z nemocnic Krajské zdravotní. V Ústí nad Labem byla nová magnetická rezonance pořízena v listopadu 2015,“ uvedl Ing. Jiří Novák.

V úvodu akce pozdravil účastníky šestého Ústeckého radiologistického dne také generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala. „Velmi mě těší, že tato konference má pravidelně hojnou účast. Chtěl bych poděkovat panu primáři Dernerovi za jeho práci. Jde o odborníka, který pomáhá svými zkušenostmi celé Krajské zdravotní v mnoha směrech,“ dodal Ing. Petr Fiala.

„Jsem rád, že jsem mohl přivítat účastníky této prestižní konference již pošesté. Na konferenci vystoupili nejen lékaři, ale i nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří si vzájemně vyměnili své zkušenosti. Také bych rád vyzdvihl, že na ústeckém radiologickém oddělení se rozšiřuje v poslední době  i vědecká činnost, která bude letos oceněna na Vědecké konferenci ústecké Masarykovy nemocnice,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Odborným garantem konference byl MUDr. Milouš Derner, primář Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Byl jsem příjemně překvapen hojnou účastí kolegů jak z Krajské zdravotní, tak i dalších nemocnic Ústeckého kraje. Svědčí to o kvalitě přednášek a o tom, že radiologická i klinická oddělení naší nemocnice mají vysokou úroveň a drží krok s nejnovějšími trendy v oboru. Potěšila mě i neformální setkání kolegů z různých nemocnic,“ zhodnotil konferenci MUDr. Milouš Derner.

 

Zdroj: