Ústecký kraj: Zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice převzali ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

Ústecký kraj: Zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice převzali ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu
foto: kzcr.eu/KZ ocenění vědci
10 / 09 / 2020

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala v úterý 8. září 2020 Výroční vědeckou konferenci (VVK) spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2019 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a zdravotních sester. Akce se uskutečnila již podesáté, tentokrát v Červené aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Záštitu nad letošní vědeckou konferencí převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ). Zúčastnili se jí představitelé Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) – rektor doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., kvestor Ing. Leoš Nergl, děkan Fakulty zdravotnických studií doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. - a RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

 

„Krajská zdravotní je základním pilířem zdravotnictví v Ústeckém kraji. Je proto potěšitelné, že se zvyšuje počet lékařů a sester, zapojujících se do vědecké a publikační činnosti v ústecké Masarykově nemocnici. Nejde pochopitelně jen o kvantitu, ale i o kvalitu, která je měřitelná a v některých případech přesahující výsledky ze státních fakultních nemocnic. Za vedení Ústeckého kraje děkuji, že posouvají hranice kvality zdravotní péče na stále vyšší úroveň,“ uvedl PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

 

„Krajská zdravotní a její největší ústecká nemocnice díky skvělé práci odborníků, kteří mají vynikající výsledky na poli vědy, výzkumu a mnohokrát vyzkoušeli jako první v České republice, ale i v mezinárodním měřítku, nové léčebné postupy, dosáhla bezesporu vysokého renomé. Velmi oceňuji, že zkušení lékaři vedou své mladé kolegy a kolegyně a motivují je k jejich zapojení do oblasti vědy a výzkumu ve zdravotnictví. Všem oceněným za jejich práci děkuji a přeji ještě mnoho úspěchů,“ řekl při hodnocení VVK předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák.

 

„Výsledky v oblasti vědy a výzkumu pomohou tvůrcům v jejich další praktické odborné činnosti, jejich profesním růstu. V neposlední řadě ale pomohou také přilákat do celé Krajské zdravotní další nové zdravotníky, kteří tak zjistí, že vzdělávání, vědecká a výzkumná činnost na vysoké úrovni probíhá i mimo fakultní nemocnice. Dobrá reprezentace zásadně pozitivně mění pohled nejen na Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, ale také na celou Krajskou zdravotní,“ je přesvědčen Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

 

„Věda a výzkum mají v Masarykově nemocnici pevné místo a trvalou podporu Ústeckého kraje a představenstva Krajské zdravotní. Děkuji vedení Ústeckého kraje v čele s panem hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, představenstvu v čele s předsedou Ing. Jiřím Novákem. Prof. MUDr. Martinu Samešovi, CSc., předsedovi Vědecké rady KZ, děkuji za mnohaletou prezentaci výsledků v oblasti vědy a výzkumu,“ řekl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Hodnocení vědecké, výzkumné a publikační činnosti v ústecké Masarykově nemocnici prezentovali prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., a Elen Černá, moderátorka slavnostního podvečera. Celkem bylo vyhlášeno 32 cen spojených s finanční odměnou, a to v pěti kategoriích.

První oceněnou byla kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“. Na první pozici se umístila Neurochirurgická klinika, dále Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Neurologické oddělení. Ceny vítězům předali Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který se podílel na předávání cen ve všech následujících kategoriích.

 

V kategorii „Republiková prvenství“ diplomy získal kolektiv Kliniky úrazové chirurgie přednosta MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. a MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., dále Plicní oddělení za proceduru provedenouMUDr. Ondřej Fibigrem společně s MUDr. Ing. Janem Benešem z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a Oddělením klinické imunologie a alergologie vedeným MUDr. Daliborem Jílkem, CSc., a také kolektiv Komplexního cerebrovaskulárního vedený MUDr. Ing. David Černíkem, Ph.D., MBA, z Neurologického oddělení, společně s Radiologickou klinikou vedenou MUDr. Filipem Cihlářem, Ph.D. Oceněna v kategorii byla i Kardiologická klinika vedená jejím přednostou prof. MUDr. Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC, FSCAI, dále doc.MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, z Neurochirurgické kliniky, a jeho kolega ze stejné kliniky MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D.Cenu předali PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

 

Další oceněnou kategorií byla „Příkladná reprezentace Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“. Cenu z rukou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., získali: MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., dnes přednosta Ortopedické kliniky, kolektiv Kliniky úrazové chirurgie reprezentovaný MUDr. Lubomírem Koppem, Ph.D. a MUDr. Petrem Obrubou, Ph.D., dále prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky a z téže kliniky i doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA.

  

Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, články, mezinárodní přednášková činnost“ ocenění obdržel kolektiv oddělení hrudní chirurgie MUDr. Ivan Staněk, MBA, MUDr. Vilém Malý, MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D., za vysoce hodnotnou publikační činnost – 4 články, dále MUDr. Karel Sláma, Ph.D. za spoluautorství a autorství 2 kapitol v monografiích, MUDr. Jakub Svěcený a rovněž MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D. Cenu předal MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Pátá kategorie, ve které se udílely ceny při příležitosti VVK Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, nesla název „Sesterské prezentace“. Ocenění získaly: Bc. Kateřina Bělinová a Bc. Petra Janoušová z Oddělení emergency, Lenka Mikšová z KAPIM, Mgr. Bc. Et Bc. Michaela Rothová z Oddělení dětské chirurgie, Bc. Eva Horálková z Chirurgického oddělení a Ivana Vernerová a Lucie Lippertová z Neurochirurgické kliniky. Cenu předali prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Součástí doprovodného programu konference bylo vystoupení houslového virtuóza Pavla Šporcla.

Tagy článku