Ústecký kraj: Zdravotníci Krajské zdravotní se zúčastnili taktického cvičení Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje simulujícího pád dopravního letadla

09 / 09 / 2016

logo-kz_male

Zdravotníci Krajské zdravotní, a. s., v děčínské nemocnici, ústecké Masarykově nemocnici, teplické nemocnici a mostecké nemocnici se ve čtvrtek 8. října zapojili do taktického cvičení Integrovaného záchranného systému (IZS) Ústeckého kraje, simulujícího pád dopravního letadla u obce Modlany na Teplicku, které mělo za cíl prověřit spolupráci jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje při řešení hromadného neštěstí. Celkem nemocnice Krajské zdravotní, a. s., od krajských záchranářů přijali 22 pacientů (figurantů) s různými stupni zranění.

Nejtěžší zraněné záchranáři transportovali na Emergency v ústecké Masarykově nemocnici, protože se zde nachází traumacentrum a cerebrovaskulární centrum se spádovostí pro celý Ústecký kraj. „Celkem jsme přijali čtyři pacienty převážně se simulací těžkých a středně těžkých zranění. Po převozu jsme figuranty roztřídili podle akutnosti ošetření, jako by tomu bylo při reálném hromadném neštěstí. Celkem jsme přijali čtyři pacienty převážně se simulací těžkých a středně těžkých zranění. Po převozu jsme figuranty roztřídili podle akutnosti ošetření, jako by tomu bylo při reálném hromadném neštěstí. Při opravdové nehodě by po prvotním nezbytném vyšetření přišly na řadu sály, lůžka jednotky intenzivní péče a specialisté dalších oborů a klinik, nejenom traumatologové, kteří samozřejmě byli přítomni při cvičení,“ uvedla primářka Emergency MUDr. Jana Bednářová. Figuranti byli následně ztotožňováni příslušníky Policie České republiky.

Figuranty s méně závažnými zraněními převáželi krajští záchranáři do ostatních nemocnic ve spádu simulované letecké katastrofy. „V teplické nemocnici, v jejímž katastru se cvičení simulující pád dopravního letadla odehrálo, přijali k ošetření celkem šest pacientů.  Jednalo se o figuranty, kteří měli při nehodě utrpět poranění, která si nevyžádala transport přímo na specializovaná pracoviště,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. V děčínské a mostecké nemocnici ošetřil personál shodně šest „zraněných“. Stejně jako v ústecké Masarykově nemocnici, i v ostatních nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., zdravotníci spolupracovali nejen bezprostředně se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, ale následně i s Policií ČR, která ve zdravotnických zařízeních zjišťovala totožnost transportovaných pacientů.

Na koordinaci příjmu pacientů ze simulovaného hromadného neštěstí dohlížel generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala spolu s náměstkem pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Jiřím Mrázkem, MHA, který byl koordinátorem akce, a Jiřím Vondrou, ředitelem Odboru vnitřních věcí Krajské zdravotní, a. s., do jehož úseku spadají záležitosti krizového řízení.

Pacientů se taktické cvičení nijak nedotklo. Po celou dobu byl na všech odděleních a zdravotnických pracovištích přítomen sloužící personál.

Zdroj: kzcr.cz

ImgHandler.ashx-5