Ústecký kraj: Zástupci představenstva Krajské zdravotní jednali s vedením nemocnice v Děčíně

Ústecký kraj: Zástupci představenstva Krajské zdravotní jednali s vedením nemocnice v Děčíně
foto: kzcr.eu/Krajská zdravotní, a.s.
18 / 01 / 2021

V děčínské nemocnici, která je součástí Krajské zdravotní, a.s. (KZ), se sešli zástupci jejího vedení v čele s ředitelem MUDr. Michalem Hanauerem, MBA, jenž je zároveň primářem anestezilogicko-resuscitačního oddělení, s členy představenstva KZ prof. Ing. Josefem Šedlbauerem, Ph.D., a MUDr. Ondřejem Štěrbou.

Tématem jednání byla stavba v děčínské nemocnici, která byla nyní odložena.

 

Na konci roku 2020 představenstvo rozhodlo o zrušení veřejných zakázek na stavby v nemocnicích v Děčíně a Chomutově a o ukončení příkazní smlouvy na zajištění inženýringu v nemocnicích Ústí nad Labem, Děčín a Chomutov. Hlavním důvodem k tomuto rozhodnutí bylo nezajištění finančních prostředků na tyto záměry ve výši nejméně 1,3 miliardy korun.  Realizace všech tří staveb v původně navrženém rozsahu a termínech by nejen zcela zastavila jiné investice, které je nutné provádět s ohledem na udržení rozsahu a kvality zdravotních služeb, ale ohrozila by existenčně celou ekonomiku KZ.

 

Představenstvo také shledalo faktické pochybnosti ve způsobu zadání veřejných zakázek k těmto akcím. Část strategických investic byla bez vysvětlení zadána jako holé stavby bez vnitřního vybavení, dodávky zdravotnických technologií jsou založeny na využití kompletátora, kvalifikační parametry pro uchazeče jsou formálně detailní. V součtu mohly tyto skutečnosti ovlivnit cenu prací a dodávek o stovky milionů korun. K plánovaným investicím nebyly provedeny ani základní úkony investičního rozhodování a v plánu financování nejsou zahrnuty vyvolané investiční výdaje.

 

V představenstvu je shoda na tom, že pro udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče se musíme postarat v první řadě o zdravotníky, o jejich dobré pracovní podmínky. Samotné stavby nových pavilonů na to nestačí. Někde jsou ale nutné, a Děčín je takový případ. V současném stavu jsme investici v žádném případě nemohli spustit, ale dali jsme si za úkol do poloviny roku společně s vedením děčínské nemocnice najít reálné řešení, které zahrne upřesnění a etapizaci stavebních akcí, financování, personální zajištění a další potřebné změny,“ shrnul závěry schůzky člen představenstva KZ prof. Ing. Josef Šedlbauer.

 

 „Cílem jednání bylo seznámit členy představenstva Krajské zdravotní, a.s., se současnou situací v Nemocnici Děčín,o.z., a s důvody a nutností výstavby nového nemocničního pavilonu a také upozornění na všechna rizika nerealizování tohoto záměru. Děkujeme členům představenstva za konstruktivní přístup a pevně věříme v pozitivní výsledek celého procesu,“ uvedl ke schůzce ředitel nemocnice MUDr. Michal Hanauer, MBA. Jednání se zúčastnili také primáři oborů, kterých se investice hlavně dotýká.

 

Zdravotnictví je prioritou i pro vedení Ústeckého kraje. Hejtman Jan Schiller se chce se situací v nemocnici v Děčíně detailně obeznámit a hledat společně s KZ řešení, které bude všeobecně akceptovatelné.

 

Tagy článku