Ústecký kraj: Vedení Krajské zdravotní dnes jednalo se zástupci odborů o navýšení mezd

Ústecký kraj: Vedení Krajské zdravotní dnes jednalo se zástupci odborů o navýšení mezd
foto: Archiv redakce/Krajská zdravotní UL kraj
07 / 01 / 2021

Vedení Krajské zdravotní, a.s., (KZ) za účasti předsedy představenstva Mgr. Ing. Jindřicha Zetka, místopředsedy představenstva MUDr. Leoše Vysoudila, MBA, a generálního ředitele MUDr. Aleše Chodackého dnes zahájilo se zástupci odborových organizací jednání o mzdových úpravách, zejména navyšování tarifních mezd zaměstnanců společnosti pro rok 2021.

Zástupci vedení KZ deklarovali, že do oblasti odměňování zaměstnanců společnost bude investovat veškeré volné zdroje, které bude mít k dispozici z očekávaného navýšení úhrad za poskytované zdravotní služby dle úhradové vyhlášky pro rok 2021. „Našim zájmem je se s odbory dohodnout a proto budeme hledat v rozpočtu zdroje, ze kterých můžeme další navýšení platů financovat,“ uvedl po jednání Mgr. Ing. Jindřich Zetek, předseda představenstva KZ.

Společně se obě strany dohodly na dalším postupu, kdy KZ předloží zástupcům odborových organizací vyčíslení očekávaných nárůstů úhrad a disponibilních zdrojů a budou dále jednat o možném navýšení mzdových tarifů, a to včetně případných aktivit směřujících k navýšení objemu disponibilních prostředků.

 

Tagy článku