Ústecký kraj: Vedení Krajské zdravotní, a.s., jednalo s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem

Ústecký kraj: Vedení Krajské zdravotní, a.s., jednalo s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem
foto: www.kzcr.eu/Ministr v Krajské zdravotní
18 / 08 / 2021

V sídle Krajské zdravotní, a.s., proběhla schůzka zástupců jejího vedení v čele s předsedou představenstva MUDr. Ondřejem Štěrbou a ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem.

Předmětem jednání byla zejména participace Krajské zdravotní, a.s., na dotačních titulech ministerstva životního prostředí.

Kromě předsedy představenstva doktora Štěrby se za Krajskou zdravotní jednání účastnil také místopředseda představenstva MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, člen představenstva Ing. Jakub Komárek a generální ředitel společnosti MUDr. Petr Malý, MBA.

 Jedním z nejzásadnějších úkolů, které před současným vedením Krajské zdravotní, a.s., stojí, jsou investice do oprav budov jednotlivých zdravotnických zařízení. Absolutní nutností je nyní vytvořit generel – ucelený plán rozvoje nemocnic pro budoucnost. Právě z něj pak vzejdou konkrétní projekty v té dané nemocnici. K naplnění těchto vizí je nutné financování i formou dotací. A právě dotační tituly ministerstva životního prostředí, ze kterých by mohla Krajská zdravotní, a.s., čerpat, byly programem schůzky.

„S panem ministrem jsme probírali možnosti, které se nabízí v souvislosti s jejich fondem spravedlivé transformace a s modernizačním fondem. Získané prostředky bychom rádi vynaložili například na rekonstrukci budov a jejich zateplování nebo na zlepšení energetické odolnosti budov. Tento týden jsme navštívili s představenstvem teplickou nemocnici a tam vidíme hned několik projektů, které by šly takto zafinancovat,“ říká předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

„Jsem rád, že jsem na dnešním jednání s vedením Krajské zdravotní, a.s., mohl informovat o reálných možnostech dotačních titulů na energetické úspory budov, které budou k dispozici v rámci nového OPŽP i dalších evropských fondů. První výzvy budou vypsány na začátku příštího roku a je důležité, aby případné projekty do těchto výzev byly připraveny co nejdříve,“ shrnul jednání ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zdroj: www.kzcr.eu

Tagy článku