ÚSTECKÝ KRAJ: Spolupráce mezi urology z Krajské zdravotní v době pandemie nepolevila

ÚSTECKÝ KRAJ: Spolupráce mezi urology z Krajské zdravotní v době pandemie nepolevila
foto: www.kzcr.eu/KZ CR logo
23 / 02 / 2022

Spolupráce odborníků se specializací urologie v rámci nemocnic Krajské zdravotní, a.s., (KZ) nepolevila ani v době pandemie nemoci COVID-19. Společnost je největším poskytovatelem nemocniční péče v České republice a urologická lůžková oddělení má ve čtyřech ze sedmi svých nemocnic.

Ambulantní péči specialisté aktuálně poskytují v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích. V nemocnici v Rumburku od dubna zahájí činnost urologická poradna.

 

„V rámci kooperace s kolegy z ostatních nemocnic Krajské zdravotní se snažíme o zajištění lepší dostupnosti zdravotní péče i pro obyvatele Šluknovského výběžku. Od dubna letošního roku proto zahájí činnost v rumburské nemocnici urologická poradna, která bude tamním pacientům k dispozici nejprve jednou měsíčně,“ informoval MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

 

„Naše klinika spolupracuje s dalšími pracovišti v oboru napříč nemocniční sítí Krajské zdravotní, a.s., využíváme pro to možnosti personálního propojení. Lékaři naší kliniky dojíždí do ambulance v děčínské nemocnici. V době pandemie jsme navíc začali v Děčíně provádět i urologické operace, abychom eliminovali čekání pacientů z tohoto regionu na plánované operace. Některé výkony tam provádíme dodnes. MUDr. Miloš Bočan z Urologického oddělení Nemocnice Most jezdí do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Je mimo jiné platným operatérem Centra robotické chirurgie při klinice. Mostecké urologické oddělení pod vedením primáře MUDr. Jiřího Krále, se svou lůžkovou částí, hraje důležitou roli v zajišťování péče pro pacienty ze spádové oblasti Chomutovska, protože se svým lékařským týmem zajišťuje ambulantní urologickou péči v chomutovské nemocnici,“ shrnul MUDr. Jan Schraml, Ph.D., který je zároveň proktorem, tedy školitelem robotické chirurgie pro svou specializaci.

www.kzcr.eu

Tagy článku