Ústecký kraj: Školitelé Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní znovu míří učit kolegy i do zahraničí

Ústecký kraj: Školitelé Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní znovu míří učit kolegy i do zahraničí
foto: www.kzcr.eu/Centrum robotické chirurgie KZ
11 / 10 / 2021

Centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a.s., (CRCH) se prostřednictvím svého školicího střediska opět etabluje v zahraničí.

Po relativním útlumu edukativních aktivit v důsledku kovidových opatření při roboticky asistovaných výkonech byl MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pozván do univerzitní nemocnice v polské Varšavě.

 CRCH KZ /www.kzcr.eu

„Nemocnice pořídila v srpnu letošního roku robotický systém da Vinci Intuitive Xi, tedy stejný, který naše Centrum robotické chirurgie KZ využívá k operacím již více než 6 let. Také díky tomu, že jsme před sedmi lety byli progresivní a provedli upgrade na model Xi, který se prodává dodnes. Proto jsem na základě pozvání polských kolegů provedl jako proctor – oficiální školitel – v září během dvou dnů první operace na novém přístroji, kterými byly prostatektomie z důvodu karcinomu,“ sdělil MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

 

„Je samozřejmé, že po práci byl i čas večer kuloárně probrat situaci ve zdravotnictví. Jak jsem se přesvědčil, bojují se stejnými problémy jako my v České republice, tzn. nedostatkem zdravotnického potenciálu. Taktéž je velmi poznamenaly dopady pandemie způsobené novým koronavirem. I přesto, že u našich sousedů systém veřejného zdravotního pojištění není tak štědrý ve smyslu úhrady robotické péče, tak jako ho známe z naší země, Polsko v posledních dvou letech zažívá masivní rozvoj robotické chirurgie,“ upozornil zkušený operatér, který podle svých slov doufá, že kovid už nadále nebude tlumit školicí a edukační aktivity ústeckého CRCH. „Omezení možností cestovat, karantény a další opatření pro nás byly velmi limitující, proto jsme v období pandemie nejvíce školili v České republice. Teď se snad pro naši činnost opět svět otevře,“ dodal vedoucí Centra robotické chirurgie KZ a jeho školicího střediska, přednosta kliniky MUDr. Jan Schraml, Ph.D.

 

 

Informace o Centru robotické chirurgie a jeho školicím středisku:

 

Špičkové pracoviště Krajské zdravotní, a.s. - Centrum robotické chirurgie (CRCH) při Klinice urologie
a robotické chirurgie (KURCH) ústecké Masarykovy nemocnice
zahájilo svoji činnost dne 19. 8. 2008 první roboticky asistovanou operací, jíž byla resekce tumoru ledviny. Robotická chirurgie znamená minimálně invazivní chirurgickou metodu, vhodnou pro operace v dutině břišní a hrudní a v dalších špatně dostupných dutinách lidského těla, například v dutině ústní a hltanu v rámci ORL, zejména všude tam, kam je z anatomických příčin obtížný přístup při otevřené, případně i laparoskopické metodě. Robotické operace jsou pro pacienta vždy šetrnější než otevřené, často přesnější a rozsáhlejší než laparoskopické a pro operatéra vždy ergonomičtější.

 

Od roku 2008 do 24. 9. 2021 operatéři provedli 4008 roboticky asistovaných operací, u 2 879 z nich šlo o prostatektomii pro zhoubný nádor.

 

MUDr. Janu Schramlovi, Ph.D., se podařilo získat certifikaci proktora – školitele pro robotické systémy da Vinci jako prvnímu ze zemí bývalého východního bloku již v roce 2009, kdy byly pod jeho vedením provedeny první dvě donor nefrektomie v Erasmus nemocnici v nizozemském Rotterdamu. Jako další z CRCH certifikaci obdržel MUDr. Jan Rejholec, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Děčín, o.z.  To se stalo podkladem pro vytvoření školicího střediska, které v ústecké Masarykově nemocnici funguje od roku 2010 a připravuje pro nově vzniklá robotická pracoviště lékaře ze střední a východní Evropy.

 

Od roku 2009 do roku 2015 byly operatérům k dispozici dva robotické systémy da Vinci. V květnu roku 2015 je nahradil nejmodernější robot série da Vinci čtvrté generace s typovým označením Xi, první v České republice, ale také ve střední Evropě. Nový model navíc přinesl významné vylepšení vzdělávání nových operatérů, kteří díky dvoukonzolovému ovládání mohou s operatérem instruktorem sdílet reálnou operaci.

 

Za 11 let se v CRCH KZ v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem vyškolilo šest desítek chirurgů, odborníků, napříč celou Evropou a – díky bývalým státům Sovětského svazu – i částí Asie. Zkušenosti s roboticky asistovanou operativou zde sbíraly týmy např. z Novosibirsku, Chanty-Mansijsku, Petrohradu či Moskvy. A nyní, jak se robotická chirurgie stále rozšiřuje, jsou to také polské týmy.

 

 

 

 

 

 

Zdroj:

Tagy článku