ÚSTECKÝ KRAJ: Primáři Krajské zdravotní Jana Bednářová a Pavel Dlouhý převzali ocenění policejního prezidenta

ÚSTECKÝ KRAJ: Primáři Krajské zdravotní Jana Bednářová a Pavel Dlouhý převzali ocenění policejního prezidenta
foto: www.kzcr.cz/Předání ocenění lékařům
04 / 03 / 2022

Pamětními medailemi policejního prezidenta byli 3. března 2022 oceněni primáři MUDr. Jana Bednářová a MUDr. Pavel Dlouhý, lékaři Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Významné ocenění za jejich práci předal plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Ústeckého kraje.    

MUDr. Jana Bednářová je primářkou Emergency, kde je zdravotnický personál v denním kontaktu s přivezenými nebo příchozími pacienty. Není ojedinělé, že bývají vystaveni z jejich strany velikému psychickému a někdy i fyzickému tlaku, proto s policisty úzce spolupracují. Stejně tak policisté služby zdravotníků Emergency využívají velmi často.

MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního oddělení ústecké nemocnice, byl mezi prvními lékaři v České republice, do jehož odborné péče se dostali pacienti s onemocněním Covid 19. Již více než dva roky vede jejich léčbu a podílí se na osvětě problematiky v odborném i veřejném prostředí.

Policejní medaile byly oběma primářům Krajské zdravotní uděleny za dlouhodobou a významnou spolupráci s Policií ČR v oblasti plnění služeb důležitých k zajištění akceschopnosti, zejména při realizaci očkování policistů a občanských zaměstnanců Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, proti Covid 19.

„Ocenění od policejního prezidenta si velmi vážíme. Úzká spolupráce ukázala, jak zdravotníci i policisté dokáží udělat všechno proto, abychom pomohli pacientům a našim spoluobčanům,“ komentoval ocenění primář Pavel Dlouhý.

V podobném duchu na něj navázala primářka Jana Bednářová: „Ocenění si velice vážím, spolupráce s policií je pro mne nad rámec, je velmi zajímavá a mohu opravdu říct, že mne těší. Pevně věřím, že bude trvat i nadále.“

Na skvěle probíhající spolupráci upozornil i krajský ředitel PČR Jaromír Kníže: „Předali jsme ocenění pana policejního prezidenta, ale je to skutečně poděkování od všech policistů z Ústeckého kraje. A hlavně, je to poděkování z celého srdce. Bez nadsázky mohu říci, že spolupráce mezi policií, Krajskou zdravotní a samozřejmě paní primářkou a panem primářem je excelentní a nadstandardní a za to jim patří od nás všech veliké poděkování.“

Slavnostní předání medailí proběhlo v sídle Krajské zdravotní, a.s., a prvním gratulantem vyznamenaných lékařů byl samozřejmě generální ředitel Krajské zdravotní MUDr. Petr Malý, MBA, který ke slavnostní ceremonii prozradil: „Spolupráce s Policií České republiky si velmi vážíme a ocenění MUDr. Jany Bednářové a MUDr. Pavla Dlouhého právě z její strany mě těší nejen jako zástupce vedení Krajské zdravotní, ale i osobně. Právě v této době, která rozhodně není pro nikoho lehká, a to ani pro zdravotníky, je součinnost s policejním sborem pro nás velmi zásadní a já věřím, že bude úspěšně pokračovat i nadále.“

Tagy článku