Ústecký kraj: Primářem Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se stal Marek Broul

Ústecký kraj: Primářem Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem se stal Marek Broul
foto: www.kzcr.eu/MUDr. Marek Broul
05 / 09 / 2022

Primářem Sexuologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., se od 1. září 2022 stal MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM. Ve vedení primariátu vystřídal MUDr. Miroslava Zoubka.

Zdravotnické pracoviště, kterému i nadále náleží statut samostatného oddělení, sídlí v Ústí nad Labem na adrese Stará 1799/1, mimo areál nemocnice na Severní Terase. Je jediným této specializace v rámci Krajské zdravotní, a.s. (KZ).  

„Gratuluji doktoru Broulovi ke jmenování a přeji mu na nové pozici hodně úspěchů. Jsem přesvědčen, že toto v rámci Krajské zdravotní unikátní pracoviště se pod jeho vedením bude dál rozvíjet a nadále zajišťovat na vysoké úrovni odbornou pomoc všem pacientům, kteří ji potřebují,“ řekl MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel KZ.

„Jsem rád, že oddělení bude nadále fungovat jako oddělení samostatné, a to nejen v rámci Masarykovy nemocnice, ale i v rámci celé Krajské zdravotní. Podařilo se udržet jeho odbornou úroveň a bude tedy i nadále poskytovat komplexní sexuologickou péči o pacienta. Velice děkuji panu primáři Zoubkovi za dosavadní práci a velmi mě těší, že zůstal na zkrácený úvazek. Oddělení vedl celých 22 let a mělo výbornou pověst  v sexuologické odborné společnosti. Novým členem týmu se stala MUDr. Petra Kučerová, kterou vítám a přeji jí dlouhou a úspěšnou kariéru sexuoložky,“ uvedl v souvislosti se svým uvedením do funkce MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM.

Sexuologické oddělení se při pomoci pacientům zaměřuje na diagnózy a vyšetření: mužské sexuální dysfunkce, andrologie, ženské sexuální dysfunkce, neplodnost páru, párový nesoulad, parafilie a deviace, transexualismus, soudně nařízené ochranné ambulantní sexuologické léčby, vyšetření spermiogramu a ejakulátu na kultivační vyšetření, falopletysmografické a vulvopletysmografické vyšetření. „Pacienti se k nám nemusí obávat objednat, rádi se postaráme o každého. Při objednání není nutné doporučení praktického či jiného odborného lékaře," ujistil primář Broul.

Primář Sexuologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM

vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a hned po ukončení studia se vrátil do rodného kraje. Začínal na Chirurgickém oddělení Nemocnice Teplice a po dvou letech nastoupil na chirurgickou kliniku v Ústí nad Labem. Po složení atestace z chirurgie ho uchvátila urologie a změnil obor. Jako svou specializaci si vybral andrologii, tedy obor, jehož název je odvozen od řeckého „andros“ = muž. Zabývá se fyziologií a patologií mužských reprodukčních funkcí, diagnostikou a terapií poruch mužské plodnosti. Nástavbová atestace ze sexuální medicíny pak byla logickým pokračováním v oboru. V tomto oboru získal i evropskou atestaci - Fellow of the European Comittee of Sexual Medicine. V současné době pracuje jako zástupce přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Nyní se stal také primářem Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

www.kzcr.eu

Tagy článku