Ústecký kraj: Premiér Babiš a ministr Vojtěch navštívili nemocnice Krajské zdravotní v Ústí nad Labem a Chomutově

Ústecký kraj: Premiér Babiš a ministr Vojtěch navštívili nemocnice Krajské zdravotní v Ústí nad Labem a Chomutově
foto: www.kzcr.cz/Premiér Andrej Babiš a ministr Adam Vojtěch
01 / 10 / 2021

Předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, navštívili ve čtvrtek 30. září 2021 nemocnice Krajské zdravotní, a.s. (KZ) v Ústí nad Labem a Chomutově.

V areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) je přivítal MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ, MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel společnosti a MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče MNUL. Návštěvu doprovodil Ing. Jakub Komárek, člen představenstva KZ, Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje (ÚK), Ing. Radim Laibl, radní pro zdravotnictví Ústeckého kraje a Mgr. Milan Rychtařík, předseda zdravotního výboru Ústeckého kraje. Další cesta premiéra a ministra zdravotnictví vedla do chomutovské nemocnice, kde je přivítala i ředitelka zdravotní péče MUDr. Irena Voříšková a primátor statutárního města Chomutov JUDr. Marek Hrabáč.

 KZ / www.kzcr.eu

V MNUL si premiér Babiš a ministr Vojtěch prohlédli z výšky heliportu před jedenácti měsíci zahájenou výstavbu - investiční akci „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“.

 

V Nemocnici Chomutov, o.z., si vládní představitelé prohlédli současné prostory anesteziologicko-resuscitačního oddělení a následně se zúčastnili před budovou „G“ slavnostního poklepu na základní kámen investiční akce „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.“ spolu se zástupcem zhotovitele stavby OHL ŽS, a.s., ředitelem divize Ing. Alešem Kézrem.

 

V obou navštívených nemocnicích se premiér a ministr zdravotnictví setkali se zaměstnanci.

„Držím vám palce a jsem rád, že konečně se zintenzivní investice nejen do těch velkých fakultních nemocnic. Ale samozřejmě také do těch krajských, protože dostupnost zdravotní péče je důležitá pro nás všechny a všude,“ řekl o návštěvě nemocnic KZ předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš.

„Nemocnice v Chomutově má podle celorepublikové koncepce být páteřní nemocnice s urgentním příjmem II. typu. Proto sem směřují peníze na výstavbu pavilonu, kde kromě urgentního příjmu vzniknou operační sály, centrální sterilizace a jipová lůžka. Půjde o obrovský krok dopředu, kterým se dostane skutečně na úroveň nemocnice 21. století. Z REACT-EU jde do zdravotnictví celkově 21 miliard korun a Krajská zdravotní z těchto peněz čerpá zejména na urgentní příjmy. Toto je jeden z nich. Jsem velmi rád, že jsme to společně dotáhli do konce, že jsem měl možnost i jako předseda představenstva Krajské zdravotní u toho být,“ shrnul ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

„Investice do nemocnic, a to nejen ty strategické, mají od vedení Krajské zdravotní absolutní podporu. A doufám, že brzy se tu sejdeme k zaklepání na základní kámen ve stejném složení znovu, protože v areálu chomutovské nemocnice chystáme v nejbližších letech pavilon chirurgických oborů za 400 milionů korun. Právě zahajovanou výstavbu chápu jako první vlaštovku k tomu, aby nemocnice prošla zásadnější rekonstrukcí, abychom v našem úsilí pokračovali a nespokojili se jen s jedním zaklepáním,“ zdůraznil předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba.

„Do zdravotnictví v budoucích letech půjde poměrně velký objem finančních prostředků a my začínáme i v nemocnici v Chomutově pracovat na jejím generelu. S primáři a paní ředitelkou jsme probírali další možnosti rozvoje chomutovské nemocnice a plynulého navázání dalšími pavilony na tuto stavbu. Abychom byli připraveni eventuálně ihned v obnově pokračovat,“ vyzdvihl generální ředitel KZ MUDr. Petr Malý, MBA.

„Měli jsme několik schůzek, abychom z REACT-EU vybojovali peníze pro náš Ústecký kraj. Podařilo se nám získat podporu 1,5 miliardy korun pro všechny nemocnice, které máme. S vedením Krajské zdravotní nyní investujeme, aby se i zde v Chomutově nemocnice modernizovala. Po roce 2023 tak budou mít lidé z Chomutovska a spádového okolí tady mít stejně kvalitní péči jako lidé v Ústí nad Labem a navíc si tam ušetří cestu,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

 

Výstavba pavilonu s cenou díla bezmála 834 milionů Kč včetně DPH bude v areálu Nemocnice Chomutov, o.z., probíhat do poloviny prosince roku 2023. Investiční akce bude částečně financována z dotačních zdrojů, a to konkrétně z 98. výzvy IROP, kde je výše dotace 150 000 000 Kč, z finanční investiční podpory Ústeckého kraje, pro zajištění vyrovnaného cash flow bude Krajská zdravotní, a.s., využívat investiční úvěr od Komerční banky, a.s.

 

Krajská zdravotní v pondělí 27. září slavnostním poklepem na základní kámen zahájila dostavbu také děčínské nemocnice. Investiční akce „Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (I. etapa)“ s cenou díla dle veřejné zakázky přesahující 784 milionů Kč včetně DPH, bude mít stejný způsob financování jako investiční akce v Nemocnici Chomutov. Dokončení je plánováno rovněž na polovinu prosince 2023.

 

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

 

Předmětem tohoto investičního záměru je výstavba nového pavilonu s urgentním příjmem (5 ambulancí, RTG, 5 expektační lůžek, crash room), COS (5 operačních sálů), centrální sterilizace, JIP (10 lůžek), ARO (10 lůžek) a technickým a administrativním zázemím, a to v návaznosti na stávající pavilon C. Novostavba je navržena jako samostatně stojící objekt, avšak s provozním a technickým propojením na stávající pavilon C vč. nadzemního spojovacího koridoru na stávající pavilon D.

www.kzcr.eu

Tagy článku