Ústecký kraj: Péče záchytné stanice v teplické nemocnici využilo v loňském roce více než devět stovek klientů

Ústecký kraj: Péče záchytné stanice v teplické nemocnici využilo v loňském roce více než devět stovek klientů
foto: Archiv redakce/Protialkoholni zachytka - ilustrace
12 / 01 / 2021

V péči zdravotníků Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., v roce 2020 skončilo 928 klientů. Lůžkové části zdravotnického pracoviště personál využil u 860 podnapilých nebo osob pod vlivem drog. Po ambulantním vyšetření opustilo stanici 68 klientů.

„Z hospitalizovaných osob převažují ty pod vlivem alkoholu, kterých bylo v loňském roce 665. Ve 195 případech šlo o narkomany pod vlivem drogy,“ uvedla Jaroslava Duchoňová, vrchní sestra Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

 

Mezi klienty zdravotnického pracoviště v 723 případech patřili muži, žen bylo 205. „Nejvíce klientů jsme v roce 2020 zaznamenali v měsíci červnu, kdy jsme vyšetřili 98 osob. Naopak měsíc leden s počtem 61 klientů byl nejnižší do počtu vyšetření,“ doplnila vrchní sestra.

 

V roce zahájení provozu, od 13. května do 31. prosince 2019, personál protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice ošetřil 495 klientů, z toho ve 28 případech šlo o ambulantní péči.

 

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., poskytuje zdravotní službu osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo okolí. Pobyt klienta přijde na 3 000 tisíce Kč. Jde o částkou schválenou zřizovatelem.

Tagy článku