Ústecký kraj: Neurochirurgická klinika uspořádala XIX. kongres České spondylochirurgické společnosti

Ústecký kraj: Neurochirurgická klinika uspořádala XIX. kongres České spondylochirurgické společnosti
foto: www.kzcr.eu/Spondylochirurgická operace
14 / 10 / 2021

XIX. Kongres České spondylochirurgické společnosti uspořádala Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., ve dnech 15. až 17. září 2021 ve Špindlerově Mlýně.

Po koronavirem vynucené pauze se kongres konal v klasickém formátu a zúčastnilo se ho na 170 delegátů z řad lékařů a sester.

Z účasti pozvaných zahraničních hostů je nutno zmínit profesora Heiko Kollera z Mnichova – současného prezidenta prestižní Cervical Spine Research Society, a také profesora Jamese Fawcetta z univerzity v Cambridge, který hovořil o současném stavu výzkumu v oblasti poranění míchy.

Kromě témat krční páteře a patologií míchy byl věnován největší blok novinkám ve spondylochirurgii, včetně robotické spondylochirurgie. Vzdáleně se s delegáty se svými sděleními o aplikaci robotických systémů spojili také kolegové z Londýna a Indiany. Za pořádající ústecké pracoviště přednesl první zkušenosti s robotickým systémem prezident kongresu Doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA.

„Robotický systém Excelsius 3D byl na ústeckou neurochirurgii instalován koncem roku 2020 a je používán k cílenému zavádění šroubů do páteře během spondylochirurgických operací. V současné době jde o nejpřesnější a nejbezpečnější technologii zavedení šroubů do páteře s minimalizací rizika poškození okolních struktur,“ dodal přednosta neurochirurgické kliniky prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Tagy článku