ÚSTECKÝ KRAJ: Nemocnice v Mostě má nového primáře psychiatrického oddělení

ÚSTECKÝ KRAJ: Nemocnice v Mostě má nového primáře psychiatrického oddělení
foto: www.kzcr.cz/MUDr. Jakub Albrecht
09 / 02 / 2022

Krajská zdravotní, a.s. (KZ) – Nemocnice Most, o.z., má nového primáře psychiatrického oddělení. Od 1. února 2022 funkci vykonává MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.

Jeho prvořadým úkolem v pozici primáře je revitalizace psychiatrického oddělení mostecké nemocnice v souladu s vizemi a cíli KZ a reformy péče o duševní zdraví tak, aby byla pro pacienty dostupná moderní, dlouhodobě stabilní a kvalitní psychiatrická péče.

„Rád bych pana doktora Albrechta přivítal v našich řadách. Provází ho pověst erudovaného odborníka a já věřím, že jeho profesní kvality naši pacienti ocení,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Od nového primáře očekáváme především stabilizaci a rozvoj psychiatrie v mostecké nemocnici. Toto oddělení poskytuje psychiatrickou péči pro značnou část Ústeckého kraje a jeho role je tak velmi důležitá,“ doplnil ředitel Nemocnice Most, o.z., Ing. Pavel Markalous.

V krátkém čase se již podařilo obnovit v mostecké nemocnici konziliární službu pro všechna oddělení a v současné době již psychiatrické oddělení poskytuje také ambulantní péči. „Intenzivně připravujeme další kroky, které posunou standard péče do 21. století. Budoucnost psychiatrie vidím ve větším využití nefarmakologických léčebných postupů. Dalším krokem je zřízení neurostimulačního centra. Na české poměry se jedná o relativně unikátní specializované pracoviště, a budou jej využívat nejen pacienti s duševními poruchami ale i pacienti se somatickými diagnózami. Biologická léčba je především moderní, vysoce účinná, rychlá a dobře snášená. Chceme poskytovat nejkvalitnější dostupnou péči a těší nás, že vedení Krajské zdravotní snahy o modernizaci plně podporuje,“ doplnil primář Psychiatrického oddělení Nemocnice Most, o.z., MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.

MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, nejprve v oboru všeobecného lékařství, následně v doktorském studiu psychologie. Praxi a profesní zkušenosti získal na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde působil přes 10 let.

www.kzcr.cz

Tagy článku