ÚSTECKÝ KRAJ: Krajská zdravotní zřídila Centrum plánované chirurgie ruky a nohy v chomutovské nemocnici

ÚSTECKÝ KRAJ: Krajská zdravotní zřídila Centrum plánované chirurgie ruky a nohy v chomutovské nemocnici
foto: www.kzcr.eu/MUDr. Jiří Jurča
05 / 04 / 2022

Centrum plánované chirurgie ruky a nohy vzniklo při Ortopedickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Jeho cílem je vytvoření podmínek pro další rozvoj chirurgie ruky a nohy v rámci Ústeckého kraje a zlepšení dostupnosti a zkvalitnění vysoce specializované péče v těchto podoborech ortopedie pro obyvatele Ústeckého kraje.

Centrum umožní postupné navyšování některých specializovaných výkonů, rozšiřování jejich spektra a zavádění nových operačních technik. V budoucnu může fungovat také jako specializované školící centrum pro chirurgii ruky a chirurgii nohy v rámci České republiky.

„Centrum plánované chirurgie ruky a nohy vzniká při stávajícím ortopedickém oddělení nemocnice v Chomutově, kde bude péče o tyto pacienty v rámci Ústeckého kraje centralizována s možným nadregionálním přesahem. Tento projekt je plně podporován vedením Krajské zdravotní, a.s., která sdružuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, v součinnosti pěti ortopedických pracovišť, které jsou její součástí,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Centra či specializovaná pracoviště pro chirurgii ruky a nohy jsou v současné době v evropských zemích běžnou součástí péče o ortopedické pacienty. V České republice jsou takto specializovaná centra či pracoviště v této oblasti spíše výjimkou. Jsme proto rádi, že jedno takové teď vzniká i v Ústeckém kraji, a to v chomutovské nemocnici,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Jiří Laštůvka.

Ortopedické pracoviště Nemocnice v Chomutově se na chirurgii ruky a nohy specializuje již několik let. „Provádí se zde vysoce specializované operační výkony z oblasti revmatochirurgie a rekonstrukčních výkonů na ruce a noze. Jedná se o operace od drobných zákroků až po rozsáhlé výkony včetně totálních náhrad drobných kloubů prstů rukou a zápěstí, korekčních osteotomií, limitovaných či kompletních artrodéz kloubů zápěstí, řešení poúrazových deformit a pakloubů, stabilizačních výkonů a artroplastik zápěstí, rekonstrukcí šlachového aparátu při revmatickém postižení či u poúrazových stavů. Řešíme také problematiku Dupuytrenovy kontraktury, úžinových syndromů včetně jejich endoskopického řešení, vrozené i získané deformity a postižení rukou a nohou včetně kompletní problematiky přednoží i zadní nohy,“ uvedl primář Ortopedického oddělení Nemocnice Chomutov MUDr. Jiří Jurča. „Dále provádíme artroskopie zápěstí a hlezenního kloubu, řešení chondrálních a osteochondrálních defektů hlezenního kloubu, stabilizačních výkonů, totálních náhrad hlezenního kloubu, operací plochonoží vrozených i získaných u dětí i dospělých, korekčních osteotomií a případných déz v oblasti tarsu a přednoží,“ doplnil primář s tím, že jeho oddělení jako z mála pracovišť v ČR provádí i miniinvazivní chirurgické přístupy a perkutánní výkony k řešení problematiky přednoží a zadní nohy.

Část ortopedie, která se věnuje chirurgii nohy, se zaměřuje na část dolní končetiny pod úrovní hlezenního kloubu (včetně). Věnuje se řešení sportovních úrazů a zejména následků poranění pohybového aparátu nohy a hlezna, v podobě různých nestabilit, poúrazových deformit a artróz. Patří sem v nemalé míře operační léčba rozsáhlých vrozených a získaných deformit přednoží a zadní nohy. Typické diagnózy, které patří do této části ortopedie, jsou vbočený palec, ztuhlý palec, deformity prstů a plochonoží ať již vrozené či získané. Samostatnou skupinou jsou deformity a postižení nohou jako součást systémového onemocnění ze skupiny revmatických či neurologických chorob.

Chirurgie ruky zaměřující se na část horní končetiny pod úrovní zápěstí (včetně) se podobně jako v případě nohy věnuje řešení traumat a jejích následků, ať již při měkkotkáňovém, kostním či dokonce nitrokloubním poranění. Jedná se o řešení problematiky následků poranění šlach, nestabilit zápěstí a drobných kloubů prstů, poúrazových osových deformit, pakloubů či posttraumatických artróz. Součástí je řešení i primárních artróz drobných kloubů prstů a zápěstí, vrozených vad a deformit. Patří sem celé řada získaných chorob a postižení měkkých tkání a struktur, od drobných včetně stenosujících tendovaginit či úžinových syndromů až po významné jako například Dupuytrenova kontraktura. Samostatnou skupinou je problematika revmatického postižení ruky a podobně.

Ortopedie v Chomutově disponuje dvěma samostatnými aseptickými sály pro kostní operativu, kdy jeden z nich je pravidelně využíván právě na chirurgii ruky a nohy a je plně přístrojově a materiálově vybaven pro všechny typy zákroků chirurgie ruky a nohy. Pracoviště má dvě artroskopické věže, jedno moderní C-rameno, sadu malých AKU vrtaček a pil včetně jedné prstové, a přístrojové vybavení pro miniinvazivní perkutánní operativu na noze pomocí specializovaných fréz. Dále je pracoviště vybaveno celou řadou specializovaných instrumentárií právě pro chirurgii ruky a nohy.

„V součinnosti s anesteziologickým pracovištěm provádíme výkony na ruce a noze v závislosti na rozsahu výkonu v periferních blocích samostatně či v kombinaci s celkovou anestezií či analgosedací. To umožňuje zahájit časnou rehabilitaci a zkracuje dobu hospitalizace. Ročně se na našem pracovišti provede přes 300 rekonstrukčních a specializovaných výkonů na ruce či noze, a to nejen u regionálních pacientů, ale i klientů z jiných krajů,“ dodal primář chomutovské ortopedie MUDr. Jiří Jurča.

 

Tagy článku