Ústecký kraj: Krajská zdravotní vyplatila zaměstnancům odměny za boj s onemocněním COVID-19

Ústecký kraj: Krajská zdravotní vyplatila zaměstnancům odměny za boj s onemocněním COVID-19
foto: www.kzcr.eu/kz logo
14 / 05 / 2021

Společnost Krajská zdravotní, a.s. (KZ), největší poskytovatel lůžkové péče v ČR a provozovatel šesti nemocnic v Ústeckém kraji, vyplatila zaměstnancům v souvislosti s COVID-19 na mimořádných odměnách už 327 milionů korun.

Další více než miliardu korun společnost přerozdělila z dotací Ministerstva zdravotnictví ČR. Zdravotníci dostávají také příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

„Našich zaměstnanců si velmi vážíme a dlouhodobě se snažíme pro ně vytvářet ty nejpříhodnější pracovní podmínky. Těší mě, že je za jejich obětavou práci, za kterou jim velmi děkuji, můžeme ocenit i finančně. Formou mimořádných odměn, nad rámec odměn z dotací Ministerstva zdravotnictví ČR, byly dosud zaměstnancům společnosti vyplaceny v souvislosti s COVID-19 odměny v objemu 327 milionů korun,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

V září loňského roku požádala KZ také o dotaci na úhradu mimořádných odměn v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky s názvem „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“. „Úhrada mimořádných odměn v souvislosti s COVID-19 pro zdravotnické pracovníky a nezdravotnické pracovníky byla vyplacena v celkové výši 524 221 839 Kč dle stanovených podmínek v pravidlech dotačního programu. Částka byla stanovena dle uvedených kritérií dotačního programu pro zdravotnické pracovníky 25 000 korun za měsíc (maximálně 75 000 Kč) a pro nezdravotnické profese 10 000 korun za měsíc (maximálně 30 000 Kč) za období od března 2020 do května 2020. Odměny z tohoto dotačního programu dostali zaměstnanci KZ ve výplatě za měsíc září,“ uvedla náměstkyně pro řízení lidských zdrojů KZ Ing. Mgr. Vlasta Kašparová.

Žádost o dotaci ze stejného programu ministerstva zdravotnictví pak společnost podala i letos v dubnu. „Celková požadovaná výše dotace činí 626 851 694 Kč dle stanovených podmínek v pravidlech dotačního programu. Základ pro výši odměny je 75 000 Kč hrubého za období od října 2020 do února 2021 při úvazku 1,00 pro zdravotnické pracovníky, pro ostatní (nezdravotnické) zaměstnance je základ pro výši odměny 30 000 Kč hrubého za uvedené období při úvazku 1,0 za období od 1. 10. 2020 do 28. 2. 2021. Odměny z tohoto dotačního programu dostali zaměstnanci KZ ve výplatě za duben,“ dodala Ing. Mgr. Vlasta Kašparová.

Zdravotníci aktuálně dostávají také odměny v garantované výši 600 korun za dvanáctihodinovou směnu a příplatek ve výši 4 560 korun za měsíc, v poměru odpracovaných služeb. Dále jsou zvýhodněna odběrová místa, a to ve výši 150 korun za hodinu a 4 560 korun za měsíc, v poměru odpracovaných služeb. Pro pracoviště, která poskytují akutní příjem (emergency, urgentní příjem, centrální příjem) za aktuální měsíc náleží příplatek za ztížené pracovní prostředí ve výši 4 560 korun za měsíc, v poměru odpracovaných služeb.

Dále je zasílán ředitelům zdravotní péče jednotlivých nemocnic KZ doplatek, který rozdělují dle své gesce pro personál covidových jednotek. Tyto finanční prostředky jsou hrazeny z kompenzační/úhradové vyhlášky. 

Od začátku letošního roku odsouhlasilo představenstvo KZ návrh na dočasné poskytovaní příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí v částce odpovídající 30 % sazby minimální mzdy (v roce 2021 odpovídá hodnotě 4 560 Kč) formou mimořádné odměny pro zdravotnické pracovníky společnosti poskytující zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19 mimo Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

 

 

Informace o vývoji průměrného výdělku v Krajské zdravotní, a.s.:

 

Průměrný výdělek

Lékaři

Sestry

Technicko-hospodářští pracovníci

Průměrný výdělek za I. čtvrtletí 2020

96 385 Kč

41 666 Kč

31 454 Kč

Průměrný výdělek za I. čtvrtletí 2021

123 447 Kč

59 183 Kč

37 490 Kč

 

Tagy článku