Ústecký kraj: Krajská zdravotní v říjnu zahájí avizovanou dostavbu své ústecké nemocnice

Ústecký kraj: Krajská zdravotní v říjnu zahájí avizovanou dostavbu své ústecké nemocnice
foto: kzcr.eu/Dostavba pavilonu Masarykovy nemocnice
01 / 10 / 2020

Krajská zdravotní, a. s. (KZ) zahajuje dostavbu svých nemocnic. Odstartuje ji v areálu největšího zdravotnického zařízení v Ústeckém kraji, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, výstavbou nového pavilonu, kam přesune celé Kardiocentrum včetně úspěšně se rozvíjející kardiochirurgie.

Největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice poté zahájí realizaci dalších strategických investičních akcí, kterými současné představenstvo společnosti naplňuje své dlouhodobé plány – v nemocnicích v Děčíně a Chomutově.

„Pro nový pavilon v ústecké nemocnici na Severní Terase byla podepsána smlouva o dílo, uvedená v registru smluv 30. září. Tím je vše připraveno k předání staveniště zhotoviteli veřejné zakázky vzešlého z výběrového řízení. Stavební práce zahájí již začátkem měsíce října,“ informoval Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. 

„My jsme vlastně dostavbu nemocnic zahájili již před třemi lety novým pavilonem v Teplicích za bezmála 400 milionů korun. V letošním roce v něm Krajská zdravotní zahájila provoz centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V Ústí nad Labem, kde akce právě začíná, vyroste nový pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, kam přesídlí i Kardiocentrum, se všemi svými součástmi, což je kardiologická klinika, kardiochirurgické oddělení a kardioanestezilogické oddělení, a také oddělení hrudní chirurgie a pracoviště kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Předpokládané náklady činí přibližně 1 350 milionů Kč. Uvedené částky zahrnují i vybavení zdravotnickou technikou,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. „Přibližuje se také zahájení dostaveb nemocnic v Děčíně a Chomutově. V současnosti již máme v obou případech vybraného zhotovitele a v nejbližší době očekáváme finalizaci veřejné zakázky s uzavřením smlouvy,“ dodal.

„Představenstvo v posledních šesti letech cílevědomě soustřeďuje své úsilí na modernizaci jednotlivých pracovišť a každé z nemocnic Krajské zdravotní. V úzké spolupráci s managementem společnosti se již mnohé podařilo, výsledky realizace investičních akcí a masivní obnovy zdravotnické techniky opravdu nelze přehlédnout. Dlouhodobá kontinuální finanční investiční podpora Ústeckého kraje umožnila dynamický rozvoj nemocnic rozhodujícího poskytovatele zdravotní péče v regionu,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Vybudování nového moderního pavilonu pro Kardiocentrum a další vysoce specializovaná medicínská pracoviště je logickým pokračováním plnění strategických zájmů společnosti Krajská zdravotní a přinese ještě vyšší kvalitu péče o pacienty,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Společnost má v plánu v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří nemocnic, které KZ spravuje pro Ústecký kraj. V areálu ústecké nemocnice jde o „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 1 350 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou. Proběhne dostavba nemocnice v Děčíně, pro kterou se připravuje „Nový pavilon Emergency vč. operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 850 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou, a také dobudování komplexu v Chomutově o "Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.“, s předpokládanými náklady cca 535 milionů Kč vč. vybavení zdravotnickou technikou.

Právě pro ně KZ získala podporu Ústeckého kraje formou investiční dotace. Objem uvedených investic je totiž nad rámec možností finančního krytí z vlastních zdrojů společnosti. Celkové, výše uvedené předpokládané investiční náklady činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž stavební část z uvedené výše činí 2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč a dále z prostředků získaných z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti (náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a další).

 

Tagy článku