Ústecký kraj: Krajská zdravotní pokračuje v revitalizaci nemocnic, současnému vedení společnosti se daří naplňovat plánované cíle i dlouhodobé projekty

Ústecký kraj: Krajská zdravotní pokračuje v revitalizaci nemocnic, současnému vedení společnosti se daří naplňovat plánované cíle i dlouhodobé projekty
foto: kzcr.eu/KZ, a.s.
30 / 09 / 2020

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), pokračuje v plánované revitalizaci nemocnic, které pro Ústecký kraj spravuje. I ve složité době koronavirové pandemie se jejímu představenstvu a managementu daří naplňovat plánované cíle i dlouhodobé projekty.

Největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice v těchto dnech zahajuje v areálu Masarykovy nemocnice dosud největší investiční akci ve své historii – výstavbu nového pavilonu, do něhož se přestěhuje Kardiocentrum KZ.

„Současnému představenstvu se daří plnit úkol, který si na svém počátku předsevzalo, rozvoj a investice do všech svých nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. V dubnu letošního roku jsme v Děčíně uvedli do provozu magnetickou rezonanci, čímž jsme završili projekt, který lze jednoduše popsat jako ‚Magnetická rezonance do každé nemocnice KZ‘. Pracoviště MR jsou v rámci KZ v provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T), Nemocnici Teplice, Nemocnici Chomutov (1,5 T) a Nemocnici Most, kterou jsme pro naše pacienty připravili již na začátku letošního roku. Magnetická rezonance v Nemocnici Děčín je již šestou v nemocnicích Krajské zdravotní,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Je naší snahou, abychom v rámci Krajské zdravotní urgentní příjmy, které jsou v současnosti velmi důležitou součástí každé nemocnice, měli ve všech. Je to bezesporu velmi náročný úkol. Před dvěma lety jsme zprovoznili toto klíčové pracoviště v Teplicích a počítáme s nimi i při dostavbách v nemocnicích v Děčíně a Chomutově, které se chystáme zanedlouho zahájit. Samozřejmostí je obnova zdravotnické techniky a pořizování zcela nových, nejmodernějších přístrojů se špičkovými parametry tak, abychom mohli pacientům nabízet to nejlepší,“ řekl Ing. Jiří Novák.

„Podařilo se nám pro obyvatele Ústeckého kraje zachránit komplexní onkologickou péči, máme v regionu dvě rovnocenná pracoviště v Ústí nad Labem a Chomutově. Pro chomutovské oddělení nukleární medicíny se spádovostí pro okresy v západní části Ústeckého kraje v příštím roce připravujeme nákup přístroje pro pozitronovou emisní tomografii a počítačovou tomografii – PET/CT - a lineárního urychlovače včetně příslušenství pro onkologické oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. Náklady na oba tyto přístroje dosahují částky celkem 245 milionů Kč. V plánu je pořízení dalších modalit do nemocnic Krajské zdravotní. Dnes představenstvo společnosti rozhodlo o zahájení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na dodání modernizovaného počítačového tomografu pro radiologickou kliniku v ústecké Masarykově nemocnici,“ informoval předseda představenstva KZ.

„Před více než sedmi lety začalo pracovat nové představenstvo, kterému se v těsné spolupráci s managementem daří naplňovat cíle směřující k postupné revitalizaci oddělení a modernizaci zdravotnické techniky v našich nemocnicích. Realizace investičních akcí v každé z páteřní sítě krajských nemocnic v dosud nebývalém rozsahu se daří díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem společnosti. Bez ní by tempo obnovy nemocničních areálů, modernizace jednotlivých oddělení i dalších specializovaných zdravotnických pracovišť nemohlo být tak vysoké,“ je přesvědčen Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

V letošním roce KZ zahájila ve své nemocnici v Teplicích provoz centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a anesteziologicko-resuscitačního oddělení ve zcela novém pavilonu. Náklady na jeho výstavbu a vybavení dosáhly výše bezmála 400 milionů Kč.

KZ má v plánu v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří jejích nemocnic. Po pavilonu v Teplicích postaví moderní pavilony se stejnou náplní a navíc s dosud chybějícími urgentními příjmy v Děčíně a Chomutově, s předpokládanými náklady asi 850 milionů Kč respektive 535 milionů Kč. V největší nemocnici, v Ústí nad Labem, vyroste nový pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, kam přesídlí i celé ústecké Kardiocentrum včetně kardiochirurgie. Předpokládané náklady činí přibližně 1 350 milionů Kč. Uvedené částky zahrnují i vybavení zdravotnickou technikou.  

Právě pro ně KZ získala podporu Ústeckého kraje formou investiční dotace. Objem uvedených investic je totiž zcela mimo rámec možností finančního krytí z vlastních zdrojů společnosti. Celkové, výše uvedené předpokládané investiční náklady činí téměř 3 miliardy Kč, přičemž stavební část z uvedené výše činí 2 070 milionů Kč a zdravotnická technologie 910 milionů Kč. V rámci finančního krytí je předpokládáno kofinancování z více zdrojů. Z investičního úvěru ve výši 1 miliarda Kč, z investiční dotace SOHZ poskytnuté Ústeckým krajem v letech 2020 a 2021 ve výši 300 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 400 milionů Kč a dále z prostředků získaných z programu RE:START a vlastních investičních zdrojů společnosti (náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a další).

Tagy článku