Ústecký kraj: Koordinační centrum dobrovolnické pomoci dostalo darem notebooky a mobily

Ústecký kraj: Koordinační centrum dobrovolnické pomoci dostalo darem notebooky a mobily
06 / 04 / 2020

Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci, které bylo zřízeno za účelem pomoci lidem v době pandemie koronaviru, obdrželo od Ústeckého kraje darem čtyři notebooky a čtyři mobilní telefony pro potřeby své činnosti. Ústecký kraj dále zapůjčil koordinačnímu centru služební vozidlo a přispěl mu na pohonné hmoty částkou 50 tisíc korun.

Krajské dobrovolnické centrum koordinuje lidi, kteří potřebují pomoc, s těmi, kteří jsou ochotni pomoc poskytnout. Zatímco na začátku své působnosti mělo kolem 50 dobrovolníků, dnes jich je již kolem 90. Stále se však hlásí noví lidé, kteří se chtějí jako dobrovolníci zapojit. Výpočetní technika je proto pro činnost koordinačního centra zcela klíčová, a to nejen pro komunikaci jednotlivých dobrovolníků, ale také evidenci dobrovolnických nabídek i poptávek.

S rostoucím počtem dobrovolníků zároveň rapidně roste počet žádostí o pomoc. Automobil, který Ústecký kraj centru zapůjčil a který centrum využije pro rozvozy nouzové pomoci, pomůže rychleji uspokojit potřeby jednotlivých žadatelů. Kraj koordinačnímu centru dále poskytnul finanční prostředky na pohonné hmoty, díky nimž lze také lépe a rychleji reagovat na individuální potřeby a zajistit požadovanou pomoc.

Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci zřídil Ústecký kraj ve spolupráci se sociálními partnery jako místo sběru všech forem dobrovolnických nabídek a poptávek. Nachází se v prostorách Dobrovolnického centra, z. s. na adrese Prokopa Diviše 1605/5 v Ústí nad Labem. Jeho činnost spočívá v evidenci nabídek dobrovolníků a žádostí o pomoc, jejich třídění a přípravě k vyřízení.

Ústecký kraj si váží všech, kteří v době nouzového stavu nezištně pomáhají druhým lidem, ať již šitím roušek, výrobou dalších ochranných prostředků, dodáním potřebného materiálu, či nabídkou svých služeb. Obyvatelé Ústeckého kraje, různé firmy a organizace i školy projevili obrovskou soudržnost a společnými silami pomáhají všude, kde je to potřeba. Takovým člověkem je například také pan Josef z Mostu, který zdarma opravuje šicí stroje švadlenkám šijícím roušky a po telefonu radí, jak lze šicí stroj opět uvést do provozu.

Tagy článku