Ústecký kraj: Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Iktové centrum Nemocnice Chomutov úspěšně prošly auditovaným mezinárodním projektem

Ústecký kraj: Komplexní cerebrovaskulární centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Iktové centrum Nemocnice Chomutov úspěšně prošly auditovaným mezinárodním projektem
foto: kzcr.eu/Ústecký kraj
27 / 01 / 2021

V rámci kontinuální snahy o zlepšení kvality péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP) se Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (MNUL) a Iktové centrum (IC) Nemocnice Chomutov úspěšně zapojily do mezinárodního auditovaného projektu QASC (Quality in Acute Stroke Care).

Projekt se zaměřuje na kvalitu péče v prvních třech kritických dnech po CMP ve třech oblastech - monitorace hladiny krevního cukru (glykémie) a korekce jejích vysokých hodnot, monitorace tělesné teploty a monitorace poruchy polykání. Bylo již prokázáno, že důsledné intervence v těchto oblastech výrazně zlepšují šance na dobrý klinický výsledek léčby a snižují mortalitu, zároveň prevence komplikací vede k snížení krátkodobých i střednědobých finančních nákladů léčby.

V rámci České republiky projektem úspěšně prošlo pět nemocnic, z čehož dvě jsou z Krajské zdravotní. Jako druhá nemocnice v ČR absolvovala finální audit IC Chomutov, kterou nyní následovalo KCC MNUL. „Naše úsilí o zlepšování kvality péče o pacienty tímto jistě nekončí. Velké poděkování za zvládnutí projektu patří především sesterské části neurologického kolektivu komplexního cerebrovaskulárního centra a sestrám Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké Masarykově nemocnici, neboť zapojení do projektu zvyšuje nároky v jejich již tak nelehké práci,“ uvedl za KCC MNUL MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA.

„Jsem hrdý na to, jak skvělý tým u nás máme. Úspěšné absolvování auditu mezinárodního projektu QASC je potvrzením, že naše léčebná a ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům s akutní cévní mozkovou příhodou je na velmi vysoké úrovni, která snese srovnání s iktovými centry nejen v České republice, ale i ve světě. Velké poděkování patří všem sestrám neurologického oddělení. Ocenění si zaslouží zejména staniční sestra neurologické JIP a její kolektiv,“ doplnil za IC Chomutov primář neurologického oddělení MUDr. Jiří Neumann.

Tagy článku