Ústecký kraj: Komplexní cerebrovaskulární centrum a iktová centra Krajské zdravotní získala prestižní mezinárodní certifikaci

Ústecký kraj: Komplexní cerebrovaskulární centrum a iktová centra Krajské zdravotní získala prestižní mezinárodní certifikaci
foto: www.kzcr.eu/KZ, a.s. logo
08 / 09 / 2021

Komplexní cerebrovaskulární centrum Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., (KCC) obhájilo v roce 2021 status Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče.

Rovněž iktová centra (IC) chomutovské, teplické, děčínské a litoměřické nemocnice úspěšně prošla auditem odborné komise Ministerstva zdravotnictví České republiky a získala status Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem. V celém Ústeckém kraji je tím zajištěna dostupnost nejvyšší možné péče pro pacienty s cévní mozkou příhodou.

 

Všechna centra Krajské zdravotní, a.s., (KZ) následně prošla i prestižní mezinárodní certifikací Evropské společnosti pro léčbu CMP (European Stroke Organisation, ESO). Komplexní cerebrovaskulární centrum dosáhlo statusu ESO Stroke Center a iktová centra získala status ESO Stroke Unit. „Dostalo se tak uznání všem uvedeným centrům, která se právem zařadila mezi uznávanou evropskou elitu v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Tento status je potvrzením vysokých standardů center a garancí, že nemocní v Krajské zdravotní dostávají kvalitativně zcela srovnatelnou diagnostickou a léčebnou péči jako v nejlepších centrech v Evropě,“ zdůraznil MUDr. Jiří Laštůvka, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ.

                                                                                                                                          

„V roce 2011 vznikla celostátní síť specializovaných cerebrovaskulárních a iktových center, která znamenala přelom v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Tím došlo k významnému zlepšení kvality poskytované péče. Každých pět let probíhá akreditace center této sítě, nejinak tomu bylo i v loňském a letošním roce,“ připomněl MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí lékař KCC.

 

Nové podmínky akreditace do jisté míry již kopírovaly náročné podmínky ESO. Je to výsledek memoranda mezi ESO a Českou neurologickou společností České lékařské společnosti JEP. Toto memorandum umožnilo získat vysoce prestižní evropský certifikát ve vstřícném režimu, bez nadbytečné administrativní a finanční zátěže. Z 50 evropských států takové podmínky uzavřela ESO kromě ČR pouze se SRN a Švýcarskem. Význam memoranda je nejen v přístupu ke špičkové léčbě, vědeckým projektům i vzdělání, ale současně je uznáním vysoce odborné úrovně sítě v ČR i důvěrou v proces národní certifikace. KCC i všechna IC Krajské zdravotní, a.s., se tak mohou právem pyšnit, že patří mezi centra excelence nejen v ČR, ale také v Evropě.      

Tagy článku