Ústecké ortopedické sympozium přiblížilo odborníkům aktuální trendy a postupy

Ústecké ortopedické sympozium přiblížilo odborníkům aktuální trendy a postupy
foto: www.kzcr.eu/Ústecké ortopedické sympozium
05 / 10 / 2021

Historicky první Ústecké ortopedické sympozium s podtitulem Aktuální trendy a postupy v ortopedii se uskutečnilo v sobotu 2. října 2021 v budově Muzea města Ústí nad Labem.

Odborným garantem akce byl přednosta Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a krajský koordinátor pro obor ortopedie Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Na zahájení akce promluvil generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA, a také děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. Sympozia se zúčastnilo na 100 lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.

Lékařská část sympozia byla rozdělena do 4 bloků a zaznělo zde 23 přednášek z jednotlivých ortopedických pracovišť Krajské zdravotní, a.s. Dále byly prezentovány přednášky z oborů, které s ortopedií často a úzce spolupracují. Součástí odborného programu byla také samostatná sesterská sekce pod vedením vrchní sestry ortopedické kliniky Bc. Dagmar Mandovcové se 7 přednáškami z oblasti perioperační péče o ortopedické pacienty.

„Pevně věřím, že pořádáním Ústeckého ortopedického sympozia jsme zahájili příjemnou tradici každoročního setkávání ortopedických pracovišť našeho kraje, a to nejen lůžkových, ale i ambulantních. Sdílením informací o nových trendech a terapeutických postupech můžeme dále zlepšit kvalitu péče, kterou našim pacientům poskytujeme. Prohloubením vzájemné spolupráce v oblasti zdravotní péče, ale i vzdělávání, vědy a výzkumu pak můžeme zkvalitňovat fungování ortopedie v našem kraji, a také přilákat nové zájemce o tento obor do našeho regionu. Dva studenti lékařských fakult, kteří se akce zúčastnili, a kteří by rádi po studiích nastoupili na naše pracoviště, jsou toho příslibem. Děkuji vedení Krajské zdravotní, a.s., za podporu a všem kolegům za spolupráci,“ uvedl přednosta kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Tagy článku