Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN je kompletně opraven

10 / 08 / 2016

Unknown-7

Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (ÚSLT), v němž se kromě výuky studentů medicíny provádějí zdravotní a soudní pitvy a s nimi související vyšetření, se dočkal kompletní rekonstrukce. „Postupně byly ve třech etapách zmodernizovány pitevny, posluchárny, pracovny, laboratoře i prostory pro uložení zemřelých. ÚSLT sídlící na Albertově nyní patří k nejmodernějším zařízením svého druhu v ČR,“ uvedl děkan 1. lékařské fakulty prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 

64129

Pracoviště je součástí Hlavova ústavu, který byl postaven v letech 1913–1921 podle projektu architekta Aloise Špalka. Činnost Ústavu soudního lékařství byla zahájena 23. dubna 1921, tedy před 95 lety. Od té doby prošly prostory mnohými úpravami. Protože Hlavův ústav je památkově chráněným objektem, všechny stavební úpravy se prováděly ve spolupráci s památkáři. Musely být zachovávány určité prvky při opravách dveří, oken, schodišť, dodržovala se barevnost stěn atd. S novodobou rekonstrukcí se začalo v roce 2009, kdy bylo opraveno veškeré sociální zařízení, v roce 2013 pitevny, letos pak pracovny, posluchárna, laboratoře histologické, histochemické, toxikologické a forenzní biologie. Rozsáhlou modernizací se zvětšením počtu míst pro uložení zemřelých prošly i prostory pro příjem a výdej těl. Zrekonstruovaná velká posluchárna byla vybavena moderní audiovizuální výukovou technikou. Vybudován je i bezbariérový vchod.

„Po rekonstrukci náš ústav splňuje všechny požadavky na moderní výuku mediků, provádění pitev i toxikologických a dalších vyšetření. Například systém chladicích boxů pro těla zemřelých či pitevny, v nichž se provede ročně zhruba 1000 pitev, patří se svými pohyblivými stoly a dokonalým odsáváním a klimatizací k nejmodernějším v České republice,“ uvedl přednosta ústavu doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Připomněl, že zejména zmodernizované pitevny ústavu bývají často zájmem českých i zahraničních filmařů. Například režisér Jan Hřebejk zde natáčel některé scény detektivních filmů.

64128

Soudní lékařství je zdravotnický obor, jehož hlavní náplní je provádění pitev osob zemřelých smrtí přirozenou i násilnou nejen při náhodných úrazech, ale např. také při sebevraždách, vraždách, dopravních nehodách. Lékaři jsou zároveň soudními znalci. Zdejší toxikologické pracoviště zpracovává biologický materiál odebraný při pitvě od zemřelých při podezření na otravu a provádí různá další vyšetření, např. rozbory krve řidičů, kteří požili před jízdou alkohol nebo omamné látky.

Rekonstrukce ÚSLT stála zhruba 25 milionů korun. Z toho 20,5 milionu činila státní dotace, zbytek byl uhrazen z rozpočtu 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Díky výborné spolupráci s 1. lékařskou fakultou se nám daří postupně modernizovat naše společná pracoviště. Naší prioritou bylo samozřejmě začít s rekonstrukcemi ambulantních a lůžkových prostor, abychom mohli pacientům poskytnout při léčebném pobytu zasloužený komfort, ale jsem velmi ráda, že i tento významný ústav se po několika letech dočkal potřebných změn, a bude tak ještě lépe sloužit svému účelu,“ dodává ředitelka VFN v Praze, Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA.

Zdroj: lf1.cuni.cz