Absolventi nového programu nasměrují pacienty na vhodnou pomoc. Nepůjde jen o léčbu v nemocnicích, stacionářích či léčebnách, ale hlavně v jejich přirozeném, domácím prostředí. Speciálně vzdělaní sociální pracovníci s psychologickou a psychoterapeutickou průpravou podpoří lidi s duševní nemocí v tom, aby si našli práci, obnovili vztahy v rodině a měli kolem sebe přirozené sociální vazby.

Loni pro zájemce o tento směr otevřela Univerzita Palackého v Olomouci studijní program Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci – jako tříleté navazující magisterské studium na Cyrilometodějské teologické fakultě. Specializaci s přímým zaměřením na reformu nabízí jako jediná univerzita v republice. A zájem o ni je: letos se počet uchazečů oproti loňsku více než zdvojnásobil. 

„To mě příjemně překvapilo. Nezastíráme přitom, že studium bude velká zátěž, trvat bude namísto obvyklých dvou tři roky a bude opravdu intenzivní. Chceme totiž skutečně motivované absolventy,“ popisuje děkan fakulty Peter Tavel.

Celý článek najdete zde:

//www.universitas.cz/osobnosti/7248-pece-o-psychicky-nemocne-se-lepsi-pomuze-i-studium-aplikovane-psychoterapie-2?fbclid=IwAR16c341WqMA9qvvkJlsh9cn6fTGG8QD8ycaNX_Au1KbrXBheKDV151iT-g