Ukončení povinné izolace neznamená konec covidu-19

Ukončení povinné izolace neznamená konec covidu-19
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
20 / 04 / 2023

Ministerstvo zdravotnictví na základě vyhodnocení zkušeností a poznatků o onemocnění covid-19 přistoupilo ve spolupráci s odborníky ke změně v přístupu při nařizování izolací u osob s prokázaným onemocněním covid-19.

Plošné – automatické – nařizování izolací bude ukončeno ke dni účinnosti novely vyhlášky č. 101/2022 Sb., a to 20. dubna 2023.

Izolace je a bude stále, a to i pro onemocnění covid-19, nařizována v případech, kdy to bude nezbytné pro zajištění ochrany veřejného zdraví. V případech, kdy v rámci posouzení nezbytnosti stanovení tohoto protiepidemického opatření jsou zjištěny epidemiologické souvislosti. Zvýšené riziko dalšího šíření onemocnění covid-19 osobou, a to především v návaznosti na zdravotní stav osoby (klinický průběh onemocnění) do svého nejbližšího okolí (rodina, spolupracovníci). Též na charakteru vykonávané práce v zaměstnání a sociálních kontaktech – rozdílná je míra významnosti rizika šíření nákazy například v prostředí poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, nebo, prostředí, kde pobývají imunitně kompromitované osoby.

Jinými slovy, lze uvést, že izolace bude nařizována primárně v případech, kdy míra rizika je vyšší než akceptovatelná, např. u osob pracujících s imunitně oslabenými jedinci a chronicky nemocnými pacienty a nebude možné stanovit jiná protiepidemická opatření.

Hodnocení zdravotního rizika a relevantnosti nařízení izolace či obdobných protiepidemických opatření bude posuzováno poskytovatel zdravotních služeb (praktický lékař) nebo orgánem ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice).

Tato změna přístupu neznamená konec covid-19. Stále existuje možnost nařízení individuální izolace, karantény. Stále jsou všeobecně platná, a jsou více než doporučovány, základní pravidla předcházení šíření infekčních onemocnění.

1.         Jsem-li nemocný zůstávám doma, mimo okruh vnímavých a starších jedinců.

2.         Dodržuji respirační hygienu. Myji si ruce mýdlem. Větrám dostatečně. Sportuji dostatečně.

 

Pozitivní test na covid-19. Co mám dělat?

V případě, že Vám bylo diagnostikováno onemocnění covid-19, není vám nařízena automaticky izolace. Nařízení izolace je v kompetenci poskytovatele zdravotních služeb (praktický lékař) nebo orgánem ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanicí) na individuálním posouzení.

Izolace Vám může být nařízena v případech kdy to bude nezbytné pro zajištění ochrany veřejného zdraví, např. pokud pracujete ve zdravotnictví či v sociálních službách a jste v přímém kontaktu s pacienty a klienty, a nelze stanovit jiná protiepidemická nebo režimová opatření. Jedná se v těchto případech o individuální posouzení míry zdravotního rizika.

Ve všech případech však dbejte pokynů svého ošetřujícího lékaře nebo orgánu ochrany veřejného zdraví. Dodržujte stanovený postup léčby.

 www.mzcr.cz

Tagy článku