Uherskohradišťská nemocnice: Zdravotní laborantka Pavla Sokolíčková pracuje v nemocnici už 50 let

Uherskohradišťská nemocnice: Zdravotní laborantka Pavla Sokolíčková pracuje v nemocnici už 50 let
foto: uhn.cz/UHN - jubilantka Pavla Sokolíčková
28 / 09 / 2020

Úctyhodného pracovního jubilea dosáhla zdravotní laborantka paní Pavla Sokolíčková, jejíž kariéra je spjata především s nukleární medicínou. Zažila dva primáře a devět ředitelů nemocnice. Má spoustu energie a je vidět, že svou profesi dělá se skutečným zájmem, a jak říká: „Nadšení mi zůstalo. Do práce chodím pořád ráda.“

„Půl století v jedné nemocnici, to je něco úžasného. Paní Sokolíčkové patří obrovské poděkování nejen za její věrnost Uherskohradišťské nemocnici, ale především za skvělou práci pro naše pacienty.  Z  celého srdce jí přeji pevné zdraví, aby byla i nadále tak vitální a aby jí nepouštěl její elán,“ pronesl ředitel nemocnice Petr Sládek, který jí společně s hlavní sestrou Zdenkou Vážanovou poblahopřál k tomuto významnému jubileu.

jubilantka uhn / uhn.cz

Paní Pavla Sokolíčková absolvovala Střední všeobecně vzdělávací školu v Uherském Hradišti a Střední zdravotnickou školu v Brně Lipové, obor zdravotní laborant. Maturovala v roce 1973. Praxi začínala na oddělení hematologie, zde si dodělala pomaturitní specializaci v oboru hematologie a transfuzní služba. Po čase přijala nabídku pracovat na oddělení nukleární medicíny, kde v letech 1992-1993 získala specializaci a od 1.1.1994 až doposud zastává funkci vedoucí laborantky. „Když jsem přišla na nukleární medicínu, neznala jsem to, ve škole jsme to nestudovali, protože je to velice mladý obor. Ale je hodně zajímavý a ty nukleárně medicínské metody mě opravdu chytly,“ dodává s úsměvem.

Do důchodu se zatím nechystá, i když sama tvrdí, že chce dát prostor mladým. „Jsem workoholik a jsem vděčná za to, že můžu pracovat. Navíc pracujeme v krásném prostředí, máme moderní vybavení. Za  posledních několik let se nemocnice posunula mílovými kroky,“ uzavřela  paní Sokolíčková.

 jubilantka / uhn.cz

www.nemuh.cz

Tagy článku