Uherskohradišťská nemocnice zavádí nový nemocniční informační systém

Uherskohradišťská nemocnice zavádí nový nemocniční informační systém
foto: www.nemuh.cz/UHN
25 / 08 / 2022

Uherskohradišťská nemocnice uvede v příštím roce do provozu nový nemocniční informační systém. Náročná realizace proběhne v rámci projektu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 26), jehož prostřednictvím získala nemocnice finanční prostředky z evropských fondů.

Stávající informační systém byl v Uherskohradišťské nemocnici zaveden do provozu začátkem 90. let. Ve své době byl vybraný systém AMISH unikátní zejména komplexním zajištěním všech oblastí potřebných pro chod nemocnice. „Nemocniční informační systém byl od začátku založen na jedné společné výkonné centrální databázi, jeho koncepce se ukázala jako mimořádně efektivní a životaschopná. Dokázal zabezpečovat základní provoz naší nemocnice téměř třicet let, což je neuvěřitelně dlouhá doba,“ říká Ing. Michal Hájek, vedoucí útvaru informačních a komunikačních technologií.    

Od roku 1996 pokrýval nemocniční informační systém kompletně provoz lékařských agend      a ekonomiky, včetně elektronických žádanek mezi těmito systémy. Zahrnoval výkazy pro zdravotní pojišťovny i státní instituce, stejně jako výkazy pro potřeby vnitřní ekonomiky nemocnice. Za dobu jeho fungování do něj bylo zapsáno téměř 800 tisíc chorobopisů a téměř 6 milionů laboratorních vyšetření. Nemocniční informační systém je v provozu 24 hodin denně a za celou dlouhou dobu jeho fungování nikdy nedošlo k výpadku, který by znamenal nutnost obnovy dat.

V době svého vzniku se jednalo o opravdu špičkový systém, který ještě dlouho neměl konkurenci v komplexnosti a kvalitě, ovšem technologické základy postupně přestaly stačit požadavkům na nové informační systémy. Časem se oddělily agendy, které přešly pod samostatné informační systémy jiných dodavatelů. Bylo tedy nasnadě, začít se zabývat výměnou zbývajících, nicméně nejpodstatnějších agend lékařského provozu.

„Hlavním cílem zavedení nového nemocničního informačního systému je zjednodušení, zefektivnění a maximální sjednocení všech klinických, ekonomických a administrativních informací spojených s poskytováním zdravotní péče pacientům a co největší propojení všech částí do jednoho funkčního celku,“ uvádí hlavní výhody nového systému Mgr. Jozef Machek, člen představenstva Uherskohradišťské nemocnice pro oblast provozu, obchodu a investic.

Na přípravách se podílí odborní garanti projektu z řad lékařského a nelékařského zdravotnického personálu, ale i zaměstnanci v nezdravotnických profesích.

 www.nemuh.cz

Tagy článku