Uherskohradišťská nemocnice: Nová výstava v nemocniční Galerii Patro

22 / 06 / 2016

Galerie Patro sídlící v centrálním objektu Uherskohradišťské nemocnice zve návštěvníky na novou výstavu. Slovácké muzeum tentokrát připravilo Archeologické doklady osídlení Uherskohradišťska.

Výstava je koncipovaná jako ohlédnutí za bohatými a rozmanitými dějinami oblasti kolem dnešního Uherského Hradiště.

"Na jejím začátku můžeme spolu s lovci mamutů navštívit Uherskohradišťsko v šerém dávnověku, asi 35 tisíc let před současností. Další zastavení, která na návštěvníky výstavy čekají, povedou do rozjitřených, neklidných údobí konce doby měděné, za tajemstvím lidu dnes nazývaného kultura zvoncovitých pohárů; k našim předchůdcům z doby bronzové, k důvodům, které je vedly ke shromažďování a ukládání bronzových a keramických pokladů," popisuje autorka výstavy, archeoložka Slováckého muzea Dana Menoušková a dodává: "Pomyslně však navštívíme i keltské osadníky Uherskohradišťska, vydáme se k jejich germánským následovníkům i k jejich souputníkům a soupeřům z Říše římské. Připomeneme si ovšem také dobu, kdy na území Velkomoravské říše vstoupili soluňští bratři Konstantin a Metoděj. Posledním zastavením pak nahlédneme do doby vznikajícího středověkého města – Uherského Hradiště, které se stalo významným opěrným bodem panovníka i strategickou pevností na neklidné jihovýchodní hranici říše."

Výstava v nemocniční Galerii Patro potrvá do konce srpna 2016.

Zdroj: nemuh.cz

DSC_0037