Uherskohradišťská nemocnice: Nejnovější díl podcastu Pulsování se věnuje sluchovým obtížím

Uherskohradišťská nemocnice: Nejnovější díl podcastu Pulsování se věnuje sluchovým obtížím
foto: www.nemuh.cz/MUDr. Tomáš Talach
15 / 12 / 2023

Uherskohradišťská nemocnice rozšířila před více jak dvěma lety služby ambulance otorhinolaryngologie (ORL) o výdej a seřizování sluchadel. Pozvání do osmé epizody Pulsování proto s radostí přijal a tematické dotazy týkající se sluchových obtíží zodpověděl lékař a foniatr MUDr. Tomáš Talach.

„Foniatrie je specializovaný lékařský obor zabývající se problematikou sluchu, hlasu a řeči. V naší ordinaci se zabýváme komplexním pojetím komunikačních schopností člověka ze všech jeho hledisek. Zájem o novou službu v podobě péče o nedoslýchavé pacienty jsme zaznamenali enormní,“ přibližuje hned na úvod medicínský obor MUDr. Talach.

Pulsovani / www.nemuh.cz

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) trápí obtíže s nedoslýchavostí více než          5 % světové populace, tedy přes 430 mil. osob. V České republice je odhadováno, že významnou sluchovou vadou trpí zhruba půl milionu dospělých.

Nová epizoda tak přináší posluchačům informace o prevenci, příčinách, léčbě nedoslýchavosti či tinnitu (hučení či šelestu v uších). Zkušený foniatr vysvětlí rozdíl mezi kochleárním implantátem a sluchadly, přiblíží možnosti výběru kompenzační pomůcky, a to jak z hlediska funkčního, tak i estetického, za využití nejmodernějších technologií při jejich používání. Jedno z témat rozhovoru se věnuje také důležitosti adaptace pacientů na nové pomůcky a osvětlí, proč je nutné jejich pravidelné seřizování a údržba.

Audio pořad Pulsování je spolu se všemi doposud odvysílanými díly dostupný na webových stránkách nemocnice, Facebooku, Youtube i Spotify.                                              Zkrácená verze rozhovoru s MUDr. Tomášem Talachem je aktuálně k dispozici také v tištěné i online verzi nejnovějšího vydání nemocničního magazínu PULSuh+.

www.nemuh.cz

Tagy článku