Uherskohradišťská nemocnice: Dotazníky pomáhají ke zvýšení kvality

12 / 02 / 2016

DSC_1006

Uherskohradišťská nemocnice již řadu let sleduje pomocí dotazníků spokojenosti pacientů negativa i pozitiva zaznamenaná jejími klienty. V prostorách nemocnice je umístěno 44 schránek, do kterých mohou pacienti dotazníky vhazovat. V roce 2015 je vyplnilo celkem 4 027 respondentů.

Dotazníky vyplňují pacienti a často i jejich příbuzní v ambulancích i na lůžkových odděleních. Personál Uherskohradišťské nemocnice formuláře aktivně nabízí. I proto se počet vyplněných dotazníků rok od roku zvyšuje.

„Pro nás je to důležitá zpětná vazba, kterou se podrobně zabýváme,“ uvedl předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Petr Sládek a dodal: „Analýzu zpracovaných dotazníků předáváme zpět na oddělení a snažíme se o nápravu vytýkaných připomínek. Těší nás, že stoupá nejen počet vyplněných dotazníků, ale také celková spokojenost pacientů.“

Dotazníky se zaměřují například na chování personálu, informovanost pacienta, kvalitu prostředí, čistotu, stravování, denní režim na odděleních a podobně. „Nejlépe hodnocený byl vstřícný přístup personálu nemocnice, informovanost pacientů, kvalitní zázemí některých oddělení nebo úroveň zdravotnické péče. Z dotazníků také vyplynulo, že v případě potřeby by většina pacientů doporučila léčbu v naší nemocnici svým blízkým a přátelům,“ řekla k výsledkům Jitka Bílková, vedoucí úseku nelékařského zdravotnictví a kvality. Z věcí, na kterých je potřeba dále pracovat a zaměřit se na ně, pacienti zmínili čekací doby u ambulancí, modernizaci a doplnění vybavení některých oddělení nebo zkvalitnění pacientské stravy.