Uherskohradišťská nemocnice: Bilance a budoucnost

10 / 02 / 2017

 Rok 2016 byl z hlediska ekonomiky Uherskohradišťské nemocnice úspěšný. Stejně jako v roce 2015 i v roce 2016 hospodařila nemocnice v kladných číslech, odhadovaný zisk bude 68 milionů korun – tedy o něco vyšší než v předchozím roce. Přesná čísla bude mít UHN vzhledem k vyúčtování až koncem února 2017.

Za úspěšné lze pokládat i to, že Uherskohradišťská nemocnice v roce 2016 navýšila mzdy všech pracovníků o 5%, vyplatila zaměstnancům roční penzijní připojištění ve výši 10,98  milionů korun a všem zaměstnancům mimořádné prémie ve výši 25 milionů korun (květen-mimoř. prémie 3000, listopad-půlka měsíční tarifní mzdy). Nemocnice také věnovala před Vánoci každému zaměstnanci poukázky do nemocniční lékárny v hodnotě 2 tisíce korun. Od ledna 2017 navýšila zdravotníkům v UHN tarifní mzdu o 10%, nezdravotníkům pak zvedla mzdu o 5%.

Pro Uherskohradišťskou nemocnici bylo v roce 2016 velmi významnou událostí získání akreditace – certifikátu kvality. Má ho jako jediná nemocnice ve Zlínském kraji.

V roce 2016 UHN pořídila přístroje, zařízení a stavby v celkové hodnotě 56 milionů korun. Pro letošní rok se UHN povedlo získat pro pořízení nového přístrojového vybavení dotaci IROP v celkové výši 97,1 milionů korun. Použití těchto financí je rozděleno do dvou let, v roce 2017 bude nemocnice čerpat 53,4 milionů, zbytek v roce 2018. Míra dotace je 85% uznatelných nákladů projektu (podrobnosti viz samostatná TZ). Pokud jde o investice v areálu UHN, v roce 2016 dokončila UHN přístavbu mikrobiologie a hematologicko transfuzního oddělení, zrekonstruovala vnitřní prostory transfuzní stanice a do nově zrekonstruovaných prostor přestěhovala kožní oddělení. Prioritou roku 2017 bude zahájení stavby nového pavilonu interny (viz samostatná TZ).