Uherské Hradiště: Nemocnice má památné stromy

03 / 07 / 2015

DSC_0355

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště vyhlásil v areálu Uherskohradišťské nemocnice šest stromů památnými. Jedná se o dva platany javorolisté a čtyři duby červené.

Platany mají podle odborníků cca 80 let, tři duby potom 70 a jeden 50 let. Jedná se o významné dřeviny vysoké estetické hodnoty, které jsou součástí rozsáhlého nemocničního parku, založeného v roce 1924 prvním ředitelem nemocnice a primářem chirurgie MUDr. Františkem Kudláčem. Stromy mají mohutnou rozložitou korunu, platany dosahují výšky 25 metrů, nejstarší duby 25 metrů.

S vyhlášením památným stromů souvisí také jejich ochrana. Například je nutné dodržet ochranné pásmo, většinou o poloměru 7 metrů. V ochranném pásmu se poté nesmí provádět činnosti, které by mohly mít negativní vliv na zdravotní stav stromů nebo by narušovaly jejich růst a přirozený vývoj.

Uherskohradišťská nemocnice umístí ke každému památnému stromu ceduli s jeho latinským a českým názvem.