Tým českých vědců úspěšně dokončil prototyp emergentní vakcíny proti COVID-19

Tým českých vědců úspěšně dokončil prototyp emergentní vakcíny proti COVID-19
foto: Archiv redakce/Logo MZ
03 / 12 / 2020

Státní zdravotní ústav, Ústav hematologie a krevní transfuze a Institut klinické a experimentální medicíny společně úspěšně ukončily první etapu vývoje vakcíny proti onemocnění COVID-19.

Tým vědců, který sestavila profesorka Věra Adámková, za pět měsíců navrhl, vyrobil a otestoval prototyp emergentní vakcíny. Výsledky první etapy vývoje byly publikovány v mezinárodní vědecké databázi.

Tři přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví sestavily 26 členný tým, který navázal na tradici českého vývoje vakcín v tehdejším Ústavu sér a očkovacích látek (ÚSOL). Během pěti měsíců se vědcům pod vedením českého vakcinologa a emeritního ředitele pro výrobu a výzkum spol. Sevac RNDr. Marka Petráše podařilo nejen vybrat vhodný virový kmen, ale i navrhnout, vyrobit a otestovat prototyp emergentní vakcíny proti COVID 19. Výsledkem první ze tří etap je ověření postupu přípravy virového antigenu a bezpečné a účinné testování na laboratorních hlodavcích. Vývoj české vakcíny vyšel na 4,3 milionů korun.

„Velice děkuji všem vědeckým pracovníkům, kteří se podíleli na tomto rozsáhlém a náročném výzkumu, a naplnili tak veškerá naše očekávání. Vývoj české vakcíny byl nepochybně strategickým krokem a smysluplnou investicí. Těší mě, že předběžné výsledky českého výzkumu byly publikovány a nyní jsou dostupné v mezinárodním vědeckém prostoru,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Postupem používaným při sériové výrobě lidských vakcín byly v laboratorním měřítku připraveny šarže virového antigenu, které byly aplikovány nitrokožním nebo nitrosvalovým podáním myším. Během 14 dnů po aplikaci žádné ze zvířat neuhynulo, chování zvířat po celou dobu studie nejevilo žádné známky choroby a na vnitřních orgánech utracených zvířat nebyly zjištěny žádné patologické změny. „Výsledky naší intenzivní několikaměsíční práce ukázaly, že připravený antigen je pro laboratorní myši bezpečný a vakcína je schopna vyvolat imunitní odpověď. To znamená jednoznačný úspěch první fáze výzkumu,“ uvedla profesorka Věra Adámková.

Uzavřením první etapy projektu pověřené přímo řízené organizace prokázaly, že mají potenciál efektivně zareagovat na krizovou situaci spojenou s objevením nebezpečného viru na území ČR.

Státní zdravotní ústav

SZÚ izoloval krátce po příchodu koronaviru na území ČR vhodné virové kmeny, poskytl je pro vývoj a zpřístupnil pro potřeby projektu laboratoře BSL3 s vysokou úrovní zabezpečení pro práci s virem.

Ústav hematologie a krevní transfúze

ÚHKT poskytl pro projekt imunoterapeutický tým, který rutinně vyvíjí nové léčivé přípravky a je držitelem řady povolení k výrobě léčivých přípravků moderní a genové terapie pro klinická hodnocení.

Institut klinické a experimentální medicíny

Role IKEM v projektu byla dvojí, protože disponuje kvalitním výzkumným zázemím, které umožnilo testovat prototyp vakcíny na zvířatech, ale je i špičkovým klinickým pracovištěm, kde lze realizovat například klinické hodnocení.

Tagy článku