Trutnovská nemocnice bude díky dotacím špičkově vybavená. Získá přístroje za téměř čtvrt miliardy

Trutnovská nemocnice bude díky dotacím špičkově vybavená. Získá přístroje za téměř čtvrt miliardy
foto: www.zhkhk.cz/ZH KHK
01 / 11 / 2021

Technologický pokrok se nevyhýbá ani zdravotnictví. Právě naopak. Lékařské přístroje zažívají doslova modernizační boom. Rychlý vývoj je přínosem jak pro zdravotníky, kterým usnadňuje práci, tak především pro jejich pacienty.

Diagnostické metody jsou v dobře vybavených nemocnicích stále přesnější a mnohé operační zákroky méně invazivní. To je důvod, proč se trutnovská nemocnice na modernizaci svého vybavení v posledních letech výrazně zaměřuje.

K obnovení staršího vybavení a pořízení zcela nových přístrojů nemocnici v Podkrkonoší pomáhají dotační programy, kterých nemocnice naplno využívá. Díky tomu sem v uplynulých třech letech doputovalo více než 67 milionů korun z programu IROP, letos pak nemocnice získala příslib na dalších více než 145 milionů korun z projektu REACT. S přispěním vlastních 12 milionů korun k financím z výzev IROP může nemocnice pořídit vybavení v hodnotě více než 220 milionů korun. Část přístrojů již zdravotníci užívají, další techniku a vybavení bude nemocnice dokupovat postupně v následujících dvou letech. 

Téměř čtvrt miliardy korun během pěti let, to jsou největší investice do vybavení v historii trutnovské nemocnice. Nové přístroje či mobiliář získaly, či v dohledné době získají, prakticky všechna naše oddělení,“ říká předseda správní rady Oblastní nemocnice Trutnov, Miroslav Procházka.

Projekt REACT, který nemocnici umožnil bez spoluúčasti získat více než 145 milionů korun, je zaměřen především na vybavení pomáhající v boji proti pandemii COVID-19 a dalším interním chorobám, a také na vybavení budoucího urgentního příjmu. Díky tomuto programu mohou vybraná oddělení pořídit přístroje nezbytné k posouzení stavu pacientů a včasnému odhalení případných komplikací a s tím souvisejícího správného a včasného nastavení léčebných procesů. Patří mezi ně konkrétně například monitory vitálních funkcí, ultrazvukové přístroje, operační stoly či laparoskopická věž. Některé z nových přístrojů umožní aplikaci moderních postupů v léčbě, které dosud nebylo možné použít.

Výzvy IROP již nemocnici pomohly k vybavení oddělení rehabilitace, mikrobiologických laboratoří či ARO. Chirurgické oddělení získalo jak přístrojové vybavení, tak nová lůžka, včetně příslušenství. Několik nových přístrojů již využívají zdravotníci na radiologickém oddělení a moderní technika je také na gynekologicko-porodnickém oddělení. Obnovou prošlo také vybavení Centrální sterilizace. Nemocnice díky těmto dotacím pořídila například magnetickou rezonanci či skiagrafický rentgen, nebo také dynamický chodník, který pomáhá pacientům v rehabilitaci.  

Tagy článku