Tři ministerstva podepsala memorandum o zajištění letecké záchranné služby na Ústecku

22 / 12 / 2016

mzcrMinistr zdravotnictví Miloslav Ludvík, náměstek ministra vnitra Jiří Nováček a náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta dnes (22. 12. 2016) podepsali memorandum o zajištění letecké záchranné služby v Ústeckém kraji. Jedná se o dočasné opatření pro účely zajištění LZS na Ústecku do doby zajištění této služby provozovatelem vrtulníků vybraným v rámci probíhajícího řízení o veřejné zakázce. Tímto memorandem chceme ukončit veškeré spekulace o tom, zda budou pacienti Ústeckého kraje mít od Nového roku plně zajištěnu leteckou záchrannou službu. Ano, budou, lidé se nemusejí obávat,“ ubezpečil veřejnost ministr Miloslav Ludvík.

„Kromě jižních a západních Čech jsme připraveni podílet se také na dočasném zajištění letecké záchranné služby pro obyvatele Ústeckého kraje. Máme připravenu jak potřebnou techniku, tak vyškolený personál,“ říká ministr obrany Martin Stropnický.

Ministerstva zdravotnictví, vnitra a obrany tímto memorandem deklarují schopnost společnými silami zajistit od 1. ledna 2017 plnohodnotný provoz letecké záchranné služby na území spadajícím pod zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, a to do doby dokončení řízení o veřejné zakázce. Ministerstva vnitra a obrany dále deklarují vzájemnou součinnost a spolupráci při zabezpečování letecké záchranné služby na všech územích, na kterých je zajišťována letecká záchranná služba Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany, a to při zachování stávajícího rozsahu poskytovaných služeb.

Podle memoranda se na pokrytí služeb letecké záchranky na území spadajícím pod zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje společnými silami podělí Letecká služba Policie České republiky z Letiště Václava Havla Praha, LZS letiště Plzeň – Líně a ZZS z vojenské základny Bechyně v Jihočeském kraji. Vzlety letecké záchranné služby budou vykonávány ve spolupráci těchto zdravotnických operačních středisek se střediskem Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, kdy příslušné operační středisko vždy určí vzlet vrtulníku s nejvhodnější polohou vůči místu zásahu.

Kontinuita i kvalita poskytovaných služeb ve všech krajích ČR bude v roce 2017 zachována beze změn. Zajištěno bude fungování 10 leteckých stanovišť – 4 stanoviště budou pod kontrolou státu, tedy ministerstev vnitra a obrany, 6 stanovišť bude zajištěno soukromými subjekty. U pěti stanovišť jsou v tuto chvíli již podepsány smlouvy o poskytování LZS.

Protože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) předběžným opatřením zakázal uzavření smlouvy pro provozování vrtulníků letecké záchranné služby na základně v Ústí nad Labem pro pochybnosti o mimořádně nízké nabídkové ceně, rozhodl se ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík toto rozhodnutí o výběru zrušit. Vládou jmenovaná nová hodnotící komise nyní znovu posuzuje tuto část veřejné zakázky.