Tradiční čínská medicína bez legend a mýtů - VÝSTAVA

17 / 09 / 2016

Léčebné metody TCM se setkávají se stále větším zájmem. U nás nejsou zcela novinkou, nový je především přístup k jejich využití. Na základě mezivládních dohod již zhruba rok funguje centrum ve FN Hradec Králové, kde v dohlednu vyroste také klinika. Zájem projevují takřka všechny další nemocnice a zdravotnická zařízení, a samozřejmě můžeme předpokládat využití TCM v lázeňských komplexexh, jak plánuje Ministerstvo zdravotnictví.

Hlavní město Praha je sídlem největších nemocnic, zpravidla však přímo řízených MZ ČR, a zájem o TCM souvisí i s nabídkou, obsaženou v Memorandu o spolupráci sesterských měst Peking a Praha. Kromě cestovního ruchu, kultury a dalších oblastí se rozvíjí i možnost, jak nabídnout obyvatelům ale vlastně i turistům tyto formy zdravotní péče. Leccos naznačí unikátní výstava na Staroměstské radnici, kterou se záštitou radních Magistrátu HMP, Ministerstva zdravotnictví ČR a Velvyslanectví ČLR pořádá Nadační fond na podporu TCM a alternativ (6. 9. - 7. 10. 2016). Nabídne v kostce příběh čínské medicíny, průřez historií, zajímavé exponáty a hlavně informace, kde se mohou zájemci o TCM dozvědět víc, nebo se přímo setkat s odborníky.

bilboard ostry2 JPEG