Tisková zpráva Asociace nemocnic ČR: Redaktorka MF DNES hrubě zkresluje informace

05 / 05 / 2016

Unknown-6
Asociace nemocnic ČR se důrazně ohrazuje proti dnešnímu článku redaktorky
Ivy Bezděkové s titulkem: Kšefty nemocnic budou přísně tajné. Redaktorka v
něm obviňuje nemocnice a poslance Jana Chvojku z nekalostí a potlačování
transparentnosti v nemocnicích při záchraně života a zdraví pacienta.

Poslanec JUDr. Jan Chvojka připravil změnu zákona o registru smluv, který má
zavést možnost, aby smlouvy na nákup léků a zdravotnického materiálu mohly
nabýt účinnosti bezprostředně po jejich uzavření a nemuselo se čekat, až
bude smlouva zveřejněna v registru smluv.

V praxi to znamená, že lékaři nebudou postaveni před rozhodnutí, zda porušit
zákon nebo nechat pacienta zemřít, protože by nemohli používat léky a
zdravotnický materiál v době, kdy jej potřebují na záchranu pacientova
života ale až v době, kdy bude zveřejněna smlouva s tímto spojená.

Druhý bod návrhu poslance Chvojky odstraňuje nutnost uzavírat na uvedené
nákupy vždy písemnou smlouvu, protože nákup probíhá velmi operativně -
prostřednictvím nákupních portálů, v akutních situacích i telefonicky.

Opět se v praxi jedná o odstranění nesmyslu, kdy by měla mít administrativa
přednost před záchranou života pacienta. Takovýto stav je z pohledu lékařské
etiky naprosto nepřijatelný!

Přitom všem návrh zachovává povinnost všechny smlouvy zveřejnit v registru
smluv. V případě smluv, které by nebyly uzavřeny písemně, by nemocnice
musely zveřejnit v registru smluv všechny klíčové informace, tedy s kým
smlouvu uzavřely, co je jejím předmětem, jaká je cena a kdy byla smlouva
uzavřena.

Neexistuje tedy žádný prostor pro netransparentní prostředí nebo dokonce
"mizení peněz z nemocnic" jak si myslí a prezentuje čtenářům redaktorka Iva
Bezděková.

Princip zveřejňování nemocnicím nedělá žádné potíže, protože už teď většinu
informací a smluvních vztahů zveřejňují. Je pouze nutné ošetřit případy, kdy
z důvodu bezodkladné péče o pacienta musí podat lék či materiál, který nemá
ošetřen smlouvou a není možné čekat, až se smlouva zveřejní v registru
smluv.

V Praze dne 5. 5. 2016

Asociace nemocnic ČR

ing. Jaroslava Kunová
výkonná předsedkyně

4f47c154ddf54c631c7a0000