Tichý svět v době koronaviru

Tichý svět v době koronaviru
foto: tichysvet.cz/Tichý svět pomáhá
12 / 05 / 2020

Stejně jako většina organizací a společností i Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s., který vznikl v roce 2009, musel přizpůsobit veškerý svůj provoz a aktivity nenadálé situaci související s pandemií koronaviru a vyhlášeným omezením. Skrze své provozy se tak zapojil do činností, díky kterým se snaží udržet své neslyšící zaměstnance, ale také pomáhat a přispívat k vlně dobra, která se v ČR v této nelehké době zdvihla.

Neslyšící zaměstnanci Tiché cukrárny pečou a chystají sladké dobroty jako odměnu pro ty, kdo pracují nejvíc, a to pro dobro nás všech. Dorty a sladké pečivo pak rozváží po pražských hasičských či policejních stanicích nebo do nemocnic. Vznikla tak kampaň „Oslaďme jim život“, do které se každý může zapojit dvěma způsoby. Přispěním na výrobu dobrot z cukrárny pro zaměstnance složek IZS nebo zasláním výrobku z Tiché cukrárny i s originálním přáním komukoli a kamkoliv po Praze. Krabice sladkostí z cukrárny v poslední době udělaly radost i obyvatelům domovů důchodců v rámci koncertů “Pod okny”, které organizují Ceny Anděl, a které Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s. takto podpořil.

Tým Tichých zpráv začal spolupracovat s Portálem chcipomoct.cz na postupném překladu některých informací a videí do znakového jazyka tak, aby byly srozumitelné i neslyšícím uživatelům. Partnerství vzniklo na základě požadavků a zájmu o služby ze strany osob se sluchovým postižením.

Nejen Pražanům, ale všem obyvatelům České republiky, nabízí tým Tichého jazyka - kurzy znakového jazyka - on-line lekce 1. modulu zcela zdarma. Přidává se tak k velké vlně nabídek a možností pro všechny postižené karanténou a nabízí možnost učit sebe nebo své děti nový jazyk, a ukázat jim, jaké to je mluvit rukama. Stačí se přihlásit na tento web jako „host“://www.e-tichyjazyk.cz/

Šití roušek a jejich distribuci pro neslyšící klienty po celé ČR i pro instituce, jako třeba Psychiatrická nemocnice Bohnice, zajišťují Tiché švadleny. 

Zdroj: tichysvet.cz

Tagy článku