Tichá linka v novém kabátě

30 / 09 / 2015

Tichá linka je služba obecně prospěšné společnosti Tichý svět, která umožňuje neslyšícím telefonovat. Od 30. září organizace naplno rozjíždí nový systém spojení s linkou, a to prostřednictvím webové aplikace www.tichalinka.cz

Screenshot 2015-05-07 11.44.43

Aplikace, kterou Tichý svět vytvořil za přispění Nadace Vodafone v roce 2014, představuje technické zdokonalení linky a umožňuje postupně vylepšovat její funkce. Usnadňuje práci tlumočníků a přepisovatelů, ulehčuje statistické zpracování hovorů na Tiché lince.

Podstatou Tiché linky je online tlumočení do znakového jazyka a online přepis mluvené řeči do textu, a to tzv. „na dálku“. Tlumočníka a přepisovatele mohou klienti se sluchovým postižením využívat i z druhého konce republiky prostřednictvím internetu, linka tudíž řeší i problém nedostatku pracovníků v terénních službách.

Zkušební provoz linky v podobě online tlumočnické služby byl zahájen v říjnu 2008. Od 1. prosince 2010 funguje linka nonstop, 24 hodin denně, a je pro neslyšící zdarma. V roce 2014 se k této službě přidal online přepis mluvené řeči, a tak se Tichá linka stala komplexní službou pro osoby se sluchovým postižením. V současné době se na ní střídá 14 tlumočníků znakového jazyka, kteří ročně přetlumočí přes 25 tisíc situací, a pět přepisovatelů.

Do konce roku 2015 bude současně s novou webovou aplikací fungovat možnost připojení přes Skype a ooVoo (přes ně byla provozována služba od zahájení provozu linky), aby si klienti mohli přivyknout na nový systém. Od ledna 2016 bude linka dostupná pouze přes webovou aplikaci. Aplikace se spouští na stránkách www.tichalinka.cz, je tedy nutné mít kvalitní internetové připojení (wifi, síť LTE, 3G).

Tichou linku využívají také neslyšící ve více než stovce nemocnic ČR, do kterých Tichý svět zapůjčil tablety pro možnost bezbariérové komunikace s lékaři. Linka je dostupná i na některých úřadech a v knihovnách.

Pro konzultaci technických informací, dotazy a vzkazy bude sloužit e-mail: , na který lze posílat dotazy či vzkazy v českém nebo znakovém jazyce.