Thomayerova nemocnice: Vyjádření k aktuální situaci v nemocnici v souvislosti s COVID-19

Thomayerova nemocnice: Vyjádření k aktuální situaci v nemocnici v souvislosti s COVID-19
03 / 04 / 2020

V souvislosti s některými mediálními výstupy, které v poslední době nepřesně či nepravdivě informují veřejnost o stavu pacientů a zdravotníků v TN v souvislosti s COVID-19, a to zvláště na oddělení následné péče, chceme uvést na pravou míru některé skutečnosti a fakta.

SITUACE NA ODD. NÁSLEDNÉ PÉČE V RÁMCI JEDNÉ STANICE: 

Můžeme potvrdit, že jsme na jedné stanici ze čtyř v rámci oddělení následné péče, zavedli už dříve úplnou karanténu. Ta se týká všech zdravotníků pouze této jedné stanice a příslušných pacientů (celkem 20). Toto pracoviště je však stabilizované a funguje v omezeném režimu.  Zdravotníci se na tomto pracovišti střídají v jednotlivých týmech. Pozitivní zaměstnanci jsou automaticky v domácí karanténě.

Ve chvíli, kdy jsme na tomto pracovišti zavedli karanténu z důvodu podezření na COVID-19 u tří zdravotních sester, obratem jsme zajistili testy u příslušných zdravotníků a pacientů. V první vlně testování se ukázala nákaza u tří zdravotních sester. K jejímu přenosu došlo zřejměkomunitě, ale nelze to jednoznačně říci vzhledem k charakteru viru. Dále jsme zajistili preventivní testy u všech pacientů. U 18 pacientů se ukázal pozitivní test na COVID-19 a u dvou negativní. Tito pozitivní pacienti jsou od začátku bariérově izolovaní od ostatních „zdravých“ pacientů, kteří mají samostatný pokoj. Zdravotníci si před vstupem do jejich pokoje,standardně vyměňují své ochranné pomůcky, aby zabránili případnému přenosu viru na tyto zdravé pacienty. Dále všichni pacienti mají rovněž roušky, pokud to dovoluje jejich aktuální zdravotní stav a nedělá jim to potíže. Zdravotníci na tomto pracovišti povinně používají osobní ochranné pomůcky s nejvyšší možnou ochrannou (respirátor FFP3, brýle nebo štít, dvojité rukavice, ochranný overal – TYVEC, gumové holiny atd.)  a používají je dle hygienických a protiepidemických zásad a opatření.Situace na všech ostatních stanicích příslušného oddělení je v pořádku a nákaza virem se na tato pracoviště nepřenesla! 

STAV K DNEŠNÍMU DNI – ODD. NÁSLEDNÉ PÉČE: 

Pozitivní zdravotní sestry – 8

Pozitivní lékařka – 1

Pozitivní pacienti – 18

Negativní pacienti – 2

Situaci máme pod kontrolou a v rámci daného pracoviště jsme přijali režimová opatření, která se týkají hygieny, izolace a protiepidemických zásad. Byla zde zároveň provedena zdravotní celková dezinfekce vč. pokojů a chodeb. Pacienti dostávají adekvátní léčbu a jsou pod pravidelnou kontrolou našich zdravotníků a primáře oddělení, který je také ve spojení s jednotlivými rodinami všech pacientů a informuje je o jejich aktuálním zdravotním stavu.  Nikdo z pacientů nemá významnější dechové potíže a jsou bez teplot. Komplexní osobní ranní hygiena u pacientů probíhá denně, a to na lůžku. 

V případě, že by došlo ke zhoršení zdravotního stavu u pacientů,  má TN pro tyto účely připravena ventilovaná lůžka či oxygenoterapii, kterou však tito nemocní naštěstí nepotřebují. 

 

OCHRANNÉ POMŮCKY: 

Ochranných zdravotních pomůcek máme relativně zatím potřebné množství, ale vše je závislé na pravidelných dodávkách Min. zdravotnictví, a to zvláště u respirátorů typu FFP3 bez ventilů. Vlastních jednorázových roušek máme dostatečnou zásobu, která nám vydrží určitou dobu. Jejich spotřeba se však neustále zvyšuje a jsme závislí na jejich průběžném zásobování.  

U pozitivních pacientů používáme zásadně ty ochranné pomůcky, které mají nejvyšší možnou ochranu. Jedná se o respirátory typu FFP2, ochranné zesílené pláště, brýle či štíty, dvojité rukavice, návleky na boty a empír. Při provádění procedur generujících aerosol používají zdravotníci respirátor FFP3, celoobličejový štít a brýle, dvojité rukavice, gumové holiny a ochranný overal – TYVEC.

STAV NA PLICNÍM ODDĚLENÍ V SOUVISLOSTI S DŘÍVĚJŠÍM PŘÍPADEM PACIENTA (TAXIKÁŘE): 

Thomayerova nemocnice chce uvést na pravou míru zavádějící informace, které se průběžně objevují v médiích v souvislosti s údajným pochybením zdravotnického personálu v případě hospitalizace pacienta (taxikáře) na plicním oddělení v TN.  

Důležité je uvést, že velice obézní a polymorbidní pacient s bronchiálním astmatem byl k nám do TN přijat dne 10. 3. pro celkové zhoršení jeho zdravotního stavu s podezřením na počínající zápal plic.Neměl v tuto dobu cestovatelskou anamnézu, a postupovalo se dle tehdy nařízené epidemiologické situaci. RTG vyšetření prokázalo zápal plic a od tohoto okamžiku byla pacientovi podávána cílená a adekvátní léčba. 

 

Později se však u pacienta objevily potíže s dechem, a proto byl proveden test na přítomnost koronaviru, který jej bohužel potvrdil. Nemocný byl následně bariérově izolován a přeložen ihned na JIP, a to podle zcela standardních protiepidemických opatření, aby tak nedošlo k šíření viru do jeho okolí. Stav pacienta se však zhoršil, a to i přes nasazenou intenzivní cílenou léčbu na JIP, a proto byl následně převezen do VFN k další léčbě na speciálních přístrojích. 

 

Je nutné uvést, že pokud by byl pacient od začátku pozitivní na koronavirus, tak u něho přijatá a poskytnutá léčba související se zápalem plic, by byla prakticky shodná. 

 

Chceme zdůraznit, že zdravotnický personál (tzn. sestřičky na JIP vč. lékaře) nepochybil a v dané situaci se zachoval zcela profesionálně a dle standardních postupů a opatření. Zdravotní sestry i lékař dělali všechno pro to, aby pacienta především zachránili a udrželi jej při životě, a to navzdory tomu, že se jednalo o velmi komplikovaného a extrémně obézního pacienta, který tak dostal šanci na život, i když nyní je jeho stav zatím ještě vážný. 

Je nutné uvést, že sestry i lékař na JIP se dle svého nejlepšího vědomí, chránili dostupnými standardními ochrannými pomůckami,  která jsou používána u pacienta při podezření na infekční onemocnění. Vzhledem k vypjaté situaci spojené s bojem o život pacienta, který byl v té chvíli pozitivní, mohlo k infekci dojít i navzdory k ochranným pomůckám. Nicméně nikoli svévolným porušením pravidel bezpečnosti práce s infekčním pacientem.

 

STAV K DNEŠNÍMU DNI – PLICNÍ KLINIKA: 

Pozitivní zdravotní sestry – 3 + 1 (sanitář)

Pozitivní lékař – 1

 

Pozitivní pacienti – 8

Vedení TN děkuje všem zdravotníkům za týmovou práci v péči o pacienty nejen s COVID-19, kdy za těžkých podmínek ještě dokáží odvádět kvalitní péči a zároveň poskytovat profesionální léčbu. Poděkování patří také všem podporujícím institucím a těm zástupcům médií, kteří podávají o práci našich zdravotníků, pravdivou a nezkreslenou informaci. 

 

3. dubna 2020

 

 

Tagy článku